h

Bezoek aan Irado

12 juni 2010

Bezoek aan Irado

(Tekst: Arnout Hoekstra)Vanochtend hebben we met een aantal raadsleden een bezoek gebracht aan Irado. Irado is een bedrijf dat in diverse gemeenten in de regio actief is op het gebied van afvalinzameling, groen, reiniging, onderhoud van de openbare ruimte en ongediertebestrijding. Het bedrijf is voor de helft in eigendom van de gemeente Vlaardingen en voor de andere helft in eigendom van de gemeente Schiedam. De vraag is echter tot hoelang, want het nieuwe Vlaardingse college wil het bedrijf in de uitverkoop zetten.

In het coalitieakkoord staat het als volgt omschreven: “Deelnames worden getoetst aan nut en noodzaak. Gemeenschappelijke regelingen worden doorgelicht. Allereerst worden de deelnames aan IRADO en de BV Parkeergarage heroverwogen.” Ik had mij er dan ook op voorbereid dat dit werkbezoek in het teken stond van de geesten rijp maken voor vervreemding van de aandelen. Maar in tegendeel; het bezoek heeft mij alleen gesterkt in de opvatting dat we er wijs aan doen om deze voorziening in publieke handen te behouden.

Irado geeft aan ruim 300 mensen een nuttige baan, en de afvalbranche wordt steeds meer een zeer lucratieve bedrijfstak. Afval is steeds vaker grondstof, en daarmee geld. Met een goed afvalbeleid heb je ook meer grip op de leefbaarheid van de buitenruimte, lage woonlasten, duurzaam hergebruik van grondstoffen, besparen van energie en beperken van CO2-uitstoot. Het is belangrijk deze publieke verantwoordelijkheid in overheidshanden te behouden en niet over te laten aan de sprinkhanen van het aandeelhouderskapitalisme.

Zie ook: www.irado.nl

U bent hier