h

Volkstuinen schreeuwen om schoon water

12 juli 2010

Volkstuinen schreeuwen om schoon water

Op 10 juli 2010 bracht de SP een bezoek aan de opendag van volkstuinvereniging Zuidbuurt aan de Zuidbuurtseweg 6. Volkstuinen leveren een belangrijke bijdrage aan het openbaar groen en de sociale samenhang. Voor een goede volkstuin is genoeg en schoon water noodzakelijk. Hierin wordt doorgaans voorzien via een stelsel van irrigatiekanalen. Er zijn echter grote zorgen over de kwaliteit van de kanalen en wallen op en rond het complex aan de Zuidbuurtseweg. De kanalen en wallen zijn slecht onderhouden en voorzien onvoldoende in schoon water. De SP heeft daarom het college om gevraagd actie te ondernemen.

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 12 juli 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over het onderhoud van de irrigatiekanalen volkstuincomplex Zuidbuurt.

Geachte burgemeester en wethouders,

Op 10 juli 2010 bracht de SP een bezoek aan de opendag van volkstuinvereniging Zuidbuurt aan de Zuidbuurtseweg 6. Volkstuinen leveren een belangrijke bijdrage aan het openbaar groen en de sociale samenhang. Voor een goede volkstuin is genoeg en schoon water noodzakelijk. Hierin wordt doorgaans voorzien via een stelsel van irrigatiekanalen. Er zijn echter grote zorgen over de kwaliteit van de kanalen en wallen op en rond het complex aan de Zuidbuurtseweg. De kanalen en wallen zijn slecht onderhouden en voorzien onvoldoende in schoon water. De leden van de SP-fractie hebben hierover aan u enkele vragen:

1. Is het college bekend met de irrigatieproblematiek op het volkstuincomplex Zuidbuurt?
2. In welke mate zijn de vereniging Zuidbuurt en de gemeente Vlaardingen verantwoordelijk voor het onderhoud van de wallen, onderhoud van de kolken, uitdiepen van de kanalen en de toevoer van schoon water? Wie is waar verantwoordelijk voor?
3. Wordt er door de gemeente structureel onderhoud gepleegd aan de kanalen en wallen? Zo ja, is dit onderhoud naar mening van het college voldoende?
4. Deelt het college de zorgen van de SP over de kwaliteit van het irrigatiesysteem op en rond het volkstuincomplex Zuidbuurt? Is zij bereid hier wat aan te doen? En zo ja, wat?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

U bent hier