h

Huurders in problemen door straatnaamwijziging

1 september 2010

Huurders in problemen door straatnaamwijziging

(Tekst: Arnout Hoekstra) Circa 20 huurders van de Afrol zijn in de problemen gekomen door een straatnaamwijziging. De huurders ontvangen momenteel geen huurtoeslag meer, en moeten de ontvangen toeslag over 2009 terugbetalen. De postadressen van de huurders zijn gewijzigd in ‘Gedempte Biersloot’. Een kleine administratieve wijziging, maar met enorme financiële gevolgen voor de huurders. Omdat de wijziging administratief verwerkt moet worden valt voor veel huurders tijdelijk een belangrijk deel van de financiering van de woonlasten weg. Daarnaast moeten zij voorlopig honderden euro’s terugbetalen. Geld waar zij op basis van de Wet op de huurtoeslag gewoon recht op hebben. Het mag duidelijk zijn dat gezinnen die voor huurtoeslag in aanmerking komen geen kapitalen bezitten om deze financiële problemen te overbruggen.

Naar aanleiding van de noodkreet van deze huurders heb ik contactgezocht met de beherende woningbouwcorporatie, WaterwegWonen. WaterwegWonen had de bewoners van te voren op het hart gedrukt dat de straatnaamwijziging zonder problemen zou verlopen. Uit mijn contact met de corporatie blijkt echter dat ook de corporatie deze ellende niet had voorzien. Met de beste wil van de wereld kunnen ook zij deze vreemde processen bij de Belastingdienst niet beïnvloeden. Je zou zeggen dat er in Nederland wel vaker een straatnaam wordt gewijzigd. Ik hoop van harte dat de Belastingdienst de procedures zodanig aanpast dat in de toekomst niet nog meer mensen gedupeerd raken..

U bent hier