h

Column Ingrid Wijker: Lege loodsen in Vlaardingen

23 oktober 2010

Column Ingrid Wijker: Lege loodsen in Vlaardingen

Dit kabinet wil de mensen die afhankelijk zijn van een Wajong-uitkering (arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)herkeuren en op hun uitkering korten. Dit zal nog meer armoede met zich mee brengen doordat gehandicapten na herkeuring opeens wonderbaarlijk (gedeeltelijk) genezen zullen zijn, en zich zich bij de bijstand kunnen melden. Bij arbeidsongeschiktheid zullen alsnog de uitkeringen worden verlaagd.

Dit kabinet wil bezuinigen op de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening), de gevolgen hiervan zullen zijn: Grotere wachtlijsten, minder WSW’ers, minder loon voor de WSW’ers en meer mensen die maar moeten hopen dat ze terecht kunnen bij een ‘reguliere werkgever’ omdat ze niet meer terecht kunnen bij de sociale werkplaats.

Dit kabinet wil ook op de mensen die afhankelijk zijn van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) bezuinigen. Hogere kosten zorgverzekering, hogere eigen bijdragen, het zelf bekostigen van bijvoorbeeld een rollator, het moeten gaan betalen van huur in zorgcentra.
Dit kabinet wil 1 miljard euro structureel gaan bezuinigen op de mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. De uitkering zal dus uiteindelijk € 2000 per jaar minder worden, wat inhoudt: 100 tot 150 euro per maand minder te besteden. (afhankelijk van de gezins-situatie)
Dit was nog maar een kleine greep uit de plannen van dit kabinet. Lokaal worden in Vlaardingen ook al de nodige plannen gesmeed voor wat betreft bezuinigingen op dezelfde groepen. Dit is voor mijn fractie en dus ook voor mij niet te bevatten.

Crisis oké, maar wie kan mij vertellen wat bovenstaande groepen fout hebben gedaan? Is het niet zo dat de grote graaiers hier schuldig aan zijn, en moeten die niet harder worden aangepakt, inplaats van de mensen die zich niet kunnen verweren en financieel al aan de onderkant zitten? Je kunt dus rustig spreken over een beleid van zowel landelijk als lokaal dat er een tweedeling in de maatschappij wordt veroorzaakt die zijn weerga niet kent.
Waarom moet Vlaardingen bijvoorbeeld vijf wethouders hebben als men het met drie ook af kan. Wat hebben wij aan een mooie Marathonweg terwijl er mensen onder de armoedegrens moeten leven? Waarom bezuinigt men niet op stenen en asfalt, maar wel op mensen? Wat hebben mensen met een laag inkomen aan een mooi nieuw huis als er geen boterham meer op hun bord gelegd kan worden? (Want ook de huurtoeslag gaat omlaag en de huurprijs zal verder stijgen.)

De enige stenen waar de gemeente Vlaardingen in zal moeten gaan investeren zijn de eventueel leeg te komen loodsen, het liefst in elke wijk eentje. Want ik voorspel dat wij met dit kabinet en met de huidige lokale coalitie straks elke leeg gekomen loods broodnodig zullen hebben omdat de vraag naar voedselbanken enorm toe zal zijn toegenomen.

Ingrid Wijker,
Raadslid namens de SP in de gemeenteraad van Vlaardingen

U bent hier