h

Nieuw stadskantoor goedkoper dan renovatie

28 december 2010

Nieuw stadskantoor goedkoper dan renovatie

Het bouwen van een nieuw stadskantoor is goedkoper dan renovatie, dat blijkt uit onderzoek van het bureau Twynstra Gudde. Het college gaf dit rapport dinsdag eindelijk vrij, nadat het college door de fracties van SP, CU/SGP en D66 onder hevige druk was gezet. De drie partijen dreigde op oudejaarsavond een extra raadsvergadering te beleggen als het rapport niet nog dezelfde dag beschikbaar zou komen.

De enige twee serieuze opties die voorliggen zijn renovatie van zowel de gemeentelijke kantoren aan het Westnieuwland als de Hoflaan, en de optie sloop/nieuwbouw van het kantoor aan het Westnieuwland in combinatie met verkoop kantoor Hoflaan. Andere modellen leiden tot te weinig of te veel werkplekken. In alle gevallen zal dus afscheid genomen moeten worden van het pand aan de Industrieweg. Ook wordt er in alle gevallen uitgegaan van een renovatie van het oude stadhuis aan de Markt 11 (€7miljoen).

Uit het onderzoek van Twynstra Gudde blijkt dat de renovatie variant duurder uitvalt dan aanvankelijk werd aangenomen. De renovatie van zowel het Westnieuwland als de Hoflaan kosten samen zo’n 36 miljoen euro. De nieuwbouw valt echter veel goedkoper uit dan eerder verwacht. Door het terugbrengen van het aantal ambtenaren en het positiever uitvallen van de bouwkosten kost nieuwbouw geen € 56 miljoen, maar € 39 miljoen.

Bij de huisvesting van een organisatie kijk je niet alleen naar de eenmalige kosten, maar naar de jaarlijkse huisvestingskosten. Bij renovatie wordt er uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 25 jaar, terwijl dit bij nieuwbouw 40 jaar is. Doordat bij nieuwbouw alles in één gebouw kan worden ondergebracht is nieuwbouw jaarlijks zo’n 2,5 ton goedkoper dan wanneer je de organisatie over twee gebouwen verdeeld zoals in de renovatievariant. Want je hebt dan meer facilitaire kosten.

SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: ‘Het onderzoeksbureau concludeert dat de jaarlijkse exploitatiekosten bij renovatie 4,8 miljoen zijn, bij nieuwbouw is dit 4,1 miljoen. De gemeente Vlaardingen kan dus jaarlijks zo’n 7 ton besparen wanneer het kiest voor nieuwbouw. En dan heb je ook nog eens een splinternieuw gebouw, alles onder één dak én 15 extra werkplekken!’.

U bent hier