h

Bewoners VOP winnen strijd om renovatie huurwoning

28 september 2011

Bewoners VOP winnen strijd om renovatie huurwoning

Na een lange strijd hebben huurders in de VOP voor elkaar gekregen dat hun woningen worden gerenoveerd in plaats van gesloopt. Met hulp van de SP richtte de huurders in juni 2009 een comité op om de slechte kwaliteit van de woningen onder de aandacht te brengen. Huurders hadden last van vocht, koude, schimmel en ongedierte. Na massaal protest ging woningcorporatie Waterweg Wonen akkoord met het onderzoeken van de renovatiemogelijkheden. Tot genoegen van de bewoners wordt nu op korte termijn begonnen met grootschalige opknapwerkzaamheden.

SP-raadslid Frank Hoogervorst is erg te spreken over het resultaat: ‘Als SP zijn we met de bewoners nu al zo’n twee jaar bezig. We hebben via een enquête de klachten geïnventariseerd en hebben bewonersavonden georganiseerd. Uiteindelijk stonden we met een groot aantal bewoners bij Waterweg Wonen op de stoep. We zijn blij dat dit bepaalde zaken in een stroomversnelling heeft gebracht, en dat Waterweg Wonen bereid is gevonden de woningen voor een langere periode weer op te knappen.’

Het betreffen voornamelijk woningen aan de Mozartlaan, Van Beethovensingel en de Vettenoordsestraat. De vooroorlogse huurwoningen behoren tot het sociale segment en zijn daarmee prima woningen voor mensen met een laag inkomen.

 

/nieuws/2009/06/bewoners-vop-richten-huurderscomite-op

/bericht/100126-bewoners_vop_in_verzet_tegen_sloop.html

 

U bent hier