h

Perikelen TBV in de laatste fase

28 september 2011

Perikelen TBV in de laatste fase


Na meerdere bijeenkomsten waarvan de eerste in augustus plaatsvond met de TBV (Ten Behoeve Van) werknemers zitten alle gespreksdeelnemers in de afrondende fase. De bijeenkomsten waren georganiseerd naar aanleiding van de onophoudende stroom klachten die er vanuit TBV bij onze fractie binnen kwamen. De klachten varieerden van seksuele intimidatie tot beledigingen en ongewenst gedrag door met name de leiddinggevenden binnen TBV. Onze fractie is bij monde van Ingrid Wijker hiermee aan de slag gegaan en dat resulteerde in een uitgebreid onderzoek door middel van meerdere bijeenkomsten georganiseerd door de gemeentesecretaris Cees Kruyt.

Naar aanleiding van alle geuite klachten gericht aan de leidinggevenden binnen TBV heeft Cees Kruyt hoor en wederhoor toegepast bij zowel de werknemers als de leidingegevenden binnen TBV. Al deze onderzoeken/bijeenkomsten hebben tot gevolg dat de directeur van TBV en een leidingevende ambtenaar vanaf 1 oktober niet meer werkzaam zijn binnen TBV, maar naar elders binnen de gemeente zijn overgeplaatst. De functies van beide heren zijn inmiddels vervangen door dhr. Wim Bik (Directeur TBV) en dhr. Ger Stout die de plaats van de leidingegevende ambtenaar heeft overgenomen. Op 30 november aanstaande zal er nog eenmaal een bijeenkomst zijn met alle TBV werknemers dhr. Cees Kruyt en Ingrid Wijker. Die avond zal in het teken staan van de opgemerkte veranderingen binnen TBV die naar wij als SP fractie hopen alleen maar positief zullen zijn.

Zie ook:

U bent hier