h

Eindelijk actie in de Vergulde Hand

30 november 2011

Eindelijk actie in de Vergulde Hand


Tijdens de begrotingsbehandeling van 2012-2015 heeft de SP fractie speciale aandacht gevraagd voor het situatie in de Vergulde Hand, dit omdat dit Vlaardingse bedrijventerrein er steeds meer op achteruit leek te gaan. Nog geen maand later heeft het college na jaren lang pappen en nathouden eindelijk laten zien dat wie in Vlaardingen een bedrijf wil beginnen zich aan de wet en regelgeving dient te houden.

Op maandag 28 november vond er dan eindelijk een integrale controle plaats door medewerkers van de gemeente Vlaardingen, DCMR, Stedin, brandweer, politie, belastingdienst, arbeidsinspectie en douane. De controle bleek niet zonder resultaat, er zijn valse zegels op meterkasten gevonden, een illegale werknemer, vijftien personen met een belastingschuld, illegale bewoning, onbereikbare blusmiddelen en zelfs een onbekende massagesalon.
In één pand is een gestolen voertuig gevonden door de politie.

Alke van Marsbergen: ‘De SP fractie is erg blij met dit resultaat, wij hopen dan ook dat dit college zich blijft inzetten om de bedrijven terreinen in Vlaardingen veilig te houden.’

https://www.vlaardingen.nl/secure/default/Actueel/nieuws/integralecontro...

U bent hier