h

Het einde van de Blankenburgtunnel(plannen) is in zicht

3 juni 2012

Het einde van de Blankenburgtunnel(plannen) is in zicht



Zoals u al vernomen zult hebben, is de Blankenburgtunnel controversieel verklaard. Dat wil
zeggen dat de besluitvorming over de NWO vooruitgeschoven is tot na de verkiezingen,
en er een nieuwe Tweede Kamer en regering is. Dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat er
geen meerderheid voor de Blankenburgtunnel meer is.

Een meerderheid van de Tweede Kamer was voor controversieel verklaren, namelijk SP,
PvdA, CU, D66, GL, PvdD en PVV. Slechts het CDA en de VVD gaven aan met dit onzalige
plan door te willen gaan.

Dit is dus erg goed nieuws! De Blankenburgtunnel leek even bijna onvermijdelijk
doorgedrukt te worden. Nu zijn er weer volop kansen om het mooie Midden-Delfland gebied
voor deze zinloze tunnel met veel asfalt te behoeden.

Het verzet van duizenden bewoners heeft hiermee resultaten geboekt! De actie bermtoerisme,
de klokkenluid actie en de grootse fakkeloptocht was niet voor niets is weer gebleken, actie
en verzet helpt!! Ook hebben honderden mensen op voorstel van Groeiend Verzet een protest
mail aan alle kamerleden gestuurd en zijn vele tienduizenden petities getekend.

Als er in het afgelopen jaar niet zo hard gewerkt was op het gebied van publiciteit,
protestacties, lobby etc. dan waren we nooit zo ver gekomen. Dus heel veel dank aan iedereen
die zich heeft ingezet om de Blankenburgtunnel tegen te houden!

We zijn er uiteraard nog niet, want met uitstel van de besluitvorming worden de
bereikbaarheidsproblemen in de regio niet opgelost. We hebben dus zeker nog het nodige
te doen om ervoor te zorgen dat er na de verkiezingen wel goede keuzes worden gemaakt
die echt een oplossing vormen voor de bereikbaarheidsproblemen maar zeker ook voor
de leefbaarheidproblemen in de regio. Als Groeiend Verzet zullen we ons met alle andere
organisaties blijven inzetten opdat er straks wel goede keuzes gemaakt worden waarmee
problemen oplossen niet gepaard gaat met vernietiging van recreatievoorzieningen, natuur en
landschap.

We blijven alert en zullen u op de hoogte houden als het nodig zou blijken weer van ons te
laten horen!

Remi Poppe

Voorzitter Stichting Groeiend Verzet in de Lickebaert.

U bent hier