h

SP Inbreng voorjaarsnota 2012

4 juli 2012

SP Inbreng voorjaarsnota 2012

Alke
Op 4 en 5 juli 2012 bespreekt de gemeenteraad de voorjaarsnota, alle fracties kunnen dan hun zegje doen over de voortgang van het bestuur in Vlaardingen.
Bij monde van fractievoorzitter Alke van Marsbergen heeft de SP ook hun inbreng gedaan bij de voorjaarsnota.

Voorzitter
We hebben op dit ogenblik in Nederland te maken met onzekere tijden, deels door de economische crises en deels door het politieke landschap in Nederland. Het experiment Rutte 1 was in de visie van de SP bij de start al gedoemd te mislukken en zij gingen dan ook roemloos ten onder. Heel even had Nederland zijn hoop gevestigd op de Kunduz coalitie, een groep partijen die zichzelf groter achten dan hun eigen schaduw en met hun plannen Nederland wel even verder zouden helpen. Het idee is mooi maar de werkelijkheid is toch teleurstellend. Naar nu blijkt halen de plannen van deze coalitie niet eens de uiterste houdbaarheid datum van 12 september, waardoor de onzekerheid voor velen onder ons alleen maar groter dreigt te worden.

Deze onzekerheid treft niet alleen de burgers van ons mooie land maar ook de lokale politiek, want zonder glazen bol weten wij ook niet met wat voor een plannen den Haag uiteindelijk naar ons toe gaat komen. Dat is de reden dat er een aantal steden in Nederland hebben gezegd “ dan maar geen voorjaarsnota, we wachten af en zien verder wel wat er nog komen gaat”. Voor deze optie heeft dit college echter niet gekozen, en dat is in mijn ogen toch wel een teken van lef. Want in plaats van achterover te hangen geeft het college nu een inkijk over hoe we er in Vlaardingen voor staan.
Deze inkijk stemt ons echter niet vrolijk. We zullen in Vlaardingen binnen afzienbare tijd veel moeilijke keuzes moeten maken, en dat zal voorlopig nog wel het geval blijven of we dit nu willen of niet. We hebben simpel weg het geld niet meer om alles te blijven doen wat we tot nu toe hebben gedaan. De SP fractie ziet deze voorjaarsnota van het college dan ook als een tussentijdse evaluatie, en heeft kennis genomen van de plannen. Echter een aantal van deze plannen heeft bij ons toch nog wel voor wat vraagtekens gezorgd.
Zoals bijvoorbeeld de financiële gevolgen van de 36 urige werkweek, maar hier gaan we het later tijdens deze vergadering nog hebben als we toe zijn aan de eerste voortgangsrapportage

Voorzitter
Stads promotie, ten tijden van bezuiniging moeten er duidelijke keuzes worden gemaakt. Op het gebied van stads promotie doet dit college dat echter niet. Was Vlaardingen eerst een groene stad, trouw stad en een woonstad, nu moet Vlaardingen ook een historische stad zijn. En voorzitter ik moet gelijk toe geven dat de SP hier al jaren meer aandacht voor vraagt, alleen de bedragen die er gevraagd worden voor het plan ‘Vlaardingen 2018’ vindt de SP ten tijden van bezuiniging veel te hoog. Onze vraag aan de portefeuillehouder is dan ook, Waar baseert u het bedrag van €78.000,- op en waarom is het college niet net als de SP fractie van mening dat deze kosten te hoog zijn voor een feest in een tijd waar het voor iedereen sober is?

Het sociaal pension
Het college geeft aan dat hier geld in is uit is en dat er een onderzoek gaat plaats vinden of we kunnen bezuinigen zonder dat er wacht lijsten ontstaan. Dat is goed, maar wat gebeurd er als uit het onderzoek blijkt dat er door de bezuinigingen wel degelijk wachtlijsten ontstaan?

Ozb
Het college kiest er voor om de ozb te verhogen en dit te compenseren met geld uit het egalisatiefonds. Op zich is SP hier niet op tegen, maar wat gebeurd er als dit potje op raakt, gaat dan de ozb ook weer met 5 % naar beneden?

Voorzitter
De SP zit nu een jaar lang in het college, en bij het aan treden van dit college heeft mijn partij aangegeven zeer kritisch de plannen van u te blijven volgen. Dit heeft niets te maken met u als college, maar met onze belangrijke taak als volksvertegenwoordiger. De SP is zich er terdege van bewust dat ook het komende jaar weer in het teken zal staan van bezuinigingen en moeilijke keuzes. Verantwoordelijkheid nemen ten tijden van overvloed kan iedereen, maar verantwoordelijkheid nemen ten tijden van schaarste is een stuk lastiger. Dan onderscheiden zich de bikkels van de watjes, en voorzitter de SP is geen partij voor watjes. Wij zullen dus ook de komende periode en in deze moeilijke tijden dit college weer kritisch maar constructief benaderen.

Dank U.

U bent hier