h

Intentieverklaring tot sloop Cronjestraat en omgeving

14 november 2012

Intentieverklaring tot sloop Cronjestraat en omgeving


Op 13 november 2012 heeft de gemeenteraad bericht gekregen dat de gemeente Vlaardingen een intentieverklaring tot sloop van de Cronjestraat en omgeving aan Woningstichting Samenwerking Vlaardingen.
De SP is geen voorstander voor het slopen van deze woningen en daarom heeft de SP technische vragen aan het college gesteld.

Vlaardingen, datum 14-11-2012

Betreft: Intentieverklaring tot sloop Cronjestraat en omgeving

Geachte burgemeester en wethouders,

In uw memo van 13 november 2012 geeft u aan dat er een intentieverklaring afgeeft aan Woningstichting Samenwerking Vlaardingen voor de woningen aan de Cronjestraat en omgeving per 1 december 2012.

Hier heb ik de volgende technische vragen over:

Hoeveel woningen betreft het precies?

Wat is de technische staat van deze woningen?

Welke motivatie is er om deze woningen te slopen?

Waarom wordt hier niet voor renovatie gekozen?

Waarom wordt alleen dat deel van de buurt gesloopt, terwijl in de buurt nog meer van dezelfde woningen staan die niet gesloopt worden?

Zijn de bewoners op de hoogte van de sloop en zijn zij het eens met de sloop?

Komen er soortgelijke woningen terug?
Zo nee, wat komt er dan voor terug en wat is hier de motivatie van?

Met vriendelijke groet,

Namens de leden van de SP-fractie

Frank Hoogervorst

U bent hier