h

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing minima gered!

30 november 2012

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing minima gered!


Op initiatief van de SP heeft de coalitie van de gem. Vlaardingen besloten het plan voor wat betreft de geleidelijke afschaffing kwijtschelding voor de mensen met een laag inkomen terug te draaien. De kosten zullen worden betaald uit de pot afvalstoffenheffing zonder dat de draagkrachtige burgers meer voor deze heffing hoeft te betalen.

"De SP fractie heeft zich zeer hard gemaakt om dit onzalige plan van tafel te krijgen en was dan ook zeer verrast toen bleek dat de raad unaniem dit voorstel steunde", aldus Ingrid Wijker

U bent hier