h

Vlaardingen krijgt Buurtsportcoaches

25 januari 2013

Vlaardingen krijgt Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches Vlaardingen
De gemeenteraad heeft ingestemd met het raadsvoorstel van SP-wethouder Arnout Hoekstra om met de inzet van Buurtsportcoaches meer Vlaardingers aan het bewegen te krijgen. Buurtsportcoaches zijn coaches die Vlaardingers – jong tot oud – aan het bewegen gaan brengen. Met deze nieuwe voorziening gaan scholen, sportverenigingen, welzijnsorganisaties, buurtwerk, zorginstellingen en seniorenorganisaties samenwerken om mensen die weinig bewegen met sport in aanraking te brengen.

De gemeente stelt structureel €224.000 aan Rijksmiddelen voor deze activiteiten beschikbaar. Daarnaast zal er voor €336.000 aan co-financiering gevonden moeten worden om uiteindelijk voor 11,2FTE aan Buurtsportcoaches in te kunnen zetten.

De buurtsportcoaches zijn een redding voor de Combinatiefunctionarissen die bij een vorige bezuinigingsronde dreigde weg te vallen. De Combinatiefunctionarissen kunnen hun werk als Buurtsportcoach voortzetten, en daarnaast wordt het aantal inzetbare mensen verdubbeld en wordt het werkgebied vergroot. “De Combinatiefunctionarissen beperkten zich tot de schooljeugd, terwijl de Buurtsportcoaches ook andere doelgroepen gaan benaderen. Daarmee is dit een enorm verbreding voor de Vlaardingse sportstimulering.” aldus wethouder Hoekstra.

U bent hier