h

Boren in een muur met asbest

18 februari 2013

Boren in een muur met asbest

Aan het Nagelkruid in de Holy is Waterweg Wonen begonnen met werkzaamheden aan de woningen.
Tijdens de werkzaamheden kwamen ze erachter dat er asbest in de muur zit en verontruste bewoners hebben de lokale internet krant De Vlaardinger dan ook benaderd met de brieven, naar aanleiding van het artikel op De Vlaardinger heeft de SP de volgende vragen gesteld.

De link naar het artikel in De Vlaardinger

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
Vlaardingen, datum 18-02-2013

Betreft: artikel op de Vlaardinger, Nagelkruid: gemeente laakt astbestbesluit

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Naar aanleiding van dit artikel heeft de SP fractie de volgende vragen,

Kent het college het bericht van de Vlaardinger over asbestproblemen bij
het Waterweg Wonen project Nagelkruid?

Is het juist dat het verboden is asbest te be- of verwerken?

Heeft het college toestemming/vergunning of een ontheffing afgegeven om
in asbesthoudende plaat te boren?
Zo ja, op welke wettelijke regels. Is er een ontheffing afgegeven op het Asbestverwijderingsbesluit 2012? Zo nee, heeft er een asbestinventarisatie/identificatie plaatsgevonden?

Is er een werkplan ingediend, zijn eindmetingen verplicht, en worden de
werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd?

Is of wordt er in compartiment gewerkt? Zo nee, hoe gaat dan voorkomen worden dat er asbestvezels vrij kunnen komen door deze werkzaamheden?

Om wat voor soort asbest of asbesthoudend materiaal gaat het, hecht
gebonden in cement of niet hechtgebonden?

Zijn er geen andere mogelijkheden voor het uit te voeren werk, waarbij
het asbest of asbesthoudend materiaal ingesloten blijft en niet bewerkt
hoeft te worden?

Heeft het college aangegeven hoe de vergunningaanvrager de bewoners
dient te informeren over de werkzaamheden? Zo nee, acht het college het
nuttig om bij volgende asbestzaken wel te informeren hoe de
vergunningvrager denkt de bewoners te informeren?

Met vriendelijke groet,
Frank Hoogervorst SP fractie

U bent hier