h

Bijeenkomst met vrachtwagen chauffeurs

9 september 2013

Bijeenkomst met vrachtwagen chauffeurs

VW
Op zaterdag 7 september was er een bijeenkomst over de prolematiek met chauffeurs uit de oostbloklanden.
De SP was aanwezig bij deze bijeenkomst met 2e kamerlid Paul Ulenbelt en fractievoorzitter Ingrid Wijker, laatstgenoemde heeft een kort verslag gemaakt over de bijeenkomst.

Zoals iedereen heeft kunnen volgen is er de laatste tijd een hoop commotie geweest over kamperende chauffeurs uit de oostbloklanden in Vlaardingen. Bewoners en de plaatselijke ondernemers hebben gedreigd de boel te blokkeren en ook onze fractie bij monde van Ingrid Wijker heeft zich geroerd door een open brief aan het college te sturen met oa een oproep een oplossing te vinden voor de ongezonde situatie. Naar aanleiding van de problemen in Vlaardingen heeft zaterdag 7 sept jl. chauffeurstoekomst een bijeenkomst georganiseerd. Onder de ca 30 bezoekers bevond zich ook ons 2e kamerlid Paul Ulenbelt en wethouder Ruud van Harten. Tijdens de bijeenkomst werd er gesproken over moderne slavernij en uitbuiting. Verhalen over uitbuiting waren er volop. Maar eentje in het bijzonder sprong eruit. Een werknemer die het wettelijk minimumloon uitbetaald-omdat dit moet- moest bij thuiskomst in zijn moederland het ontvangen salaris weer terug moest storten aan de werkgever.
Door veel van de aanwezige chauffeurs werd er aan Ruud van Harten verzocht druk uit te oefenen op de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verblijfsmogelijkheden voor deze chauffeurs. Een parkeerplaats op het eigen bedrijfsterrein was een van de opties. Van Harten antwoordde dit niet af te kunnen dwingen bij deze bedrijven maar vertelde de problemen wel serieus te nemen. Hij wil dit dan ook met de randgemeenten opnemen en zij zullen wellicht met dit probleem gezamenlijk op trekken.
Paul Ulenbelt vertelde dat alleen een landelijke aanpak effectief zou werken en hij zegde toe het met minister Asscher te bespreken.

Omdat in Vlaardingen de problemen met de oostblok chauffeurs door middel van een verscherpte APV, waardoor overnachting met alle bijkomende overlast niet meer mogelijk is besloten Paul Ulenbelt en de MOE-land chauffeurs hun licht op te steken in Spijkenisse, dit omdat het probleem zich nu daar naartoe heeft verplaatst.

U bent hier