h

SP kandidaat-raadsleden op bezoek bij de Federatie Broekpolder

Vanwege de corona-uitbraak is de bereikbaarheid en dienstverlening van onze hulpdienst uitgebreid. Voor hulpvragen of een luisterend oor kunt u bellen met: 0104357758
25 november 2013

SP kandidaat-raadsleden op bezoek bij de Federatie Broekpolder

Deze maanden bezoeken kandidaat-raadsleden van de SP diverse instellingen en organisaties. Op 16 november waren zij op bezoek bij de Federatie Broekpolder en spraken met voorzitter Yvonne Batenburg en bestuurslid Hugo Mulder.  In 2006 stemde de gemeenteraad van Vlaardingen in met het burgerinitiatief ‘Federatie Broekpolder’. Het burgerinitiatief werd ingediend om woningbouw in de Broekpolder tegen te gaan door de kwaliteit van het bestaande groen, de natuur en de recreatieve mogelijkheden ‘onomkeerbaar’ te verbeteren.

Tijdens de bijeenkomst werd er gewezen op de diverse succesvolle projecten die reeds door de Federatie zijn gerealiseerd, en op het verschil tussen de Broekpolder van nu en zeven jaar geleden. Zij lieten de verschillen zien tussen hoe sober de Broekpolder toen was en hoe uniek en groen de omgeving nu is geworden. En hoe belangrijk de natuurlijke begrazing  door de Schotse Hooglanders blijkt te zijn. De runderen zorgen er met hun graasgedrag voor dat de natuur goed wordt bijgehouden en  helpen daardoor bijvoorbeeld ook mee aan de verwijdering van  de berenklauw. Maar ook hoe uniek de samenwerking van de driehoek: burgers (leden federatie), college van B&W en gemeenteraad in Nederland is. Daarbij werd er ook verteld dat er binnenkort wordt gewerkt aan de komst van een Educatief Archeologisch Erf  annex Natuurkampschool en de eventuele verhuizing van het Scoutingcentrum. Maar ook de komst van een extra groep Schotse Hooglanders voor de natuurlijke begrazing in het natuurkerngebied De Ruigte. Daarbij heeft de Federatie ook al de nodige prijzen gewonnen met dit unieke stuk groen in Vlaardingen. Zo is de stichting vorig jaar onder andere bij de competitie Groen en Doen in de prijzen gevallen en heeft het een prijs van € 50.000 gekregen, dat  is en wordt gebruikt voor faciliteiten voor de 60 tot 70 vrijwilligers die voor de federatie werken.

Het was een zeer boeiende presentatie van de Federatie waarin het nut van groen, recreatie en gezondheid voor de Vlaardingers werd benadrukt. Daarbij zijn de behaalde resultaten van  de  uit burgerinitiatief  ontstane  Federatie geweldig en iets om  trots op te zijn. De SP-leden kijken met interesse uit naar hoe de Federatie zich de komende jaren zal ontwikkelen. Na het realiseren van verschillende projecten zal de Federatie zich steeds meer moeten gaan toeleggen op het beheer en de exploitatie van het recreatiegebied. De SP hecht een grote waarde aan de Broekpolder en zet zich de komende raadsperiode graag in voor een verdere ontwikkeling van dit gebied.

Reactie toevoegen

U bent hier