h

Meer geld voor bestrijding kinderarmoede

18 december 2013

Meer geld voor bestrijding kinderarmoede

Vanavond heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel tot verhogen van de bijdrage uit het Sociaal Cultureel Fonds voor minima gezinnen met kinderen van 12-18 jaar goedgekeurd.
Met name de eindconclusie van het door het NIBUD uitgevoerde onderzoek zoals weergegeven in de Minima EffectRapportage laat een schokkende conclusie zien. Daarin wordt o.a. vermeld dat echtparen met kinderen  in de middelbare leeftijd, die leven van een minimum inkomen, maandelijks tekort komen. 
 Met name deze groep wil de Gemeente nu extra ondersteuning bieden door het verhogen van de bijdrage uit het Sociaal Cultureel Fonds van € 275,- naar € 350,-
 
 
De SP-Vlaardingen kan zich uiteraard vinden in dit voorstel maar volgens onze fractievoorzitster mevrouw Ingrid Wijker is deze groep groter dan alleen maar de groep met minima waar het fonds nu voor bestemd is.
„ Dankzij dit beleid van het PvdA/VVD kabinet moet een steeds grotere groep mensen hun heil zoeken bij de schuldhulpverlening, deze groep wordt niet aangemerkt als minima maar leven wel met een minimale wekelijkse bijdrage ver onder bijstandsnivo, Ook deze groep heeft kinderen die niet meer kunnen sporten of naar een bibliotheek gaan”, reageerde mevr. Wijker in een reactie tijdens de behandeling van dit voorstel in de commissievergadering.
 
De belofte van de Wethouder om hier rekening mee te houden heeft geleid tot een aanpassing van het voorstel zodat ook deze groep vanaf 2014 recht heeft op de bijdrage.
Deze regeling zal actief onder de aandacht gebracht worden door middel van folders, verenigingen , onderwijsinstellingen , het armoedemeldpunt en het bureau Meedoen.

Reactie toevoegen

U bent hier