h

SP verontwaardigd over huisvesting arbeidsmigranten

12 december 2013

SP verontwaardigd over huisvesting arbeidsmigranten

RTL4 nieuws berichte op 12 december 2013 dat er in Vlaardingen spraken zou zijn van ernstige uitbuiting van arbeidsmigranten. Met toestemming van de gemeente Vlaardingen hebben woningcorporaties met bonafide uitzendbureaus convenant afspraken gemaakt om flats die op de nominatie staan gesloopt te worden, te verhuren aan arbeidsmigranten. Het betreft flats in de Vogelbuurt. Het uitzendbureau zou niet meer dan 300 euro mogen vragen en er niet meer dan 300 euro voor mogen ontvangen. Volgens RTL4 zou er echter spraken zijn van totale verwaarlozing van de flats en zouden er meerdere personen gehuisvest zijn die ieder 300 euro moesten betalen. Pas na aanleiding van een onderzoek van RTL4 zou de woningcorporatie inspectie hebben aangekondigd.

Afgelopen week heeft het uitzendbureau de flats pas schoon laten maken, reparaties laten uitvoeren en overtollige matrassen laten verwijderen.
In bovengenoemde uitzending zegt verantwoordelijk wethouder Versluijs dat hij geen problemen ziet tot het tegendeel bewezen zou zijn.

Link naar persbericht RTL4nieuws:

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/sloopflats-verhuurd-voor-de-prijs-van-een-eengezinswoning

Naar aanleiding hiervan heeft de SP fractie de volgende vragen;

1. Is het college bekent met bovengenoemde uitzending?

2. Klopt het verhaal van RTL4nieuws over de huisvesting van deze arbeidsmigranten en de huur van de woningen?

Zo nee, wat klopt hier niet aan?

3. Waarom zegt het college bij monde van wethouder Versluijs geen problemen of redenen te zien om de naleving van de gemaakte afspraken tegen het licht te houden?

 

4. Wanneer, hoe vaak en op welke wijze heeft het college de afgelopen jaren toezicht gehouden op de gemaakte afspraken met de corporatie over het onderverhuren via een uitzendbureau van deze flats aan arbeidsmigranten?

5. Kan het college er zorg voor dragen dat, ook al zou maar een deel van deze berichten op juistheid berusten, om onmiddellijk de gemaakte afspraken te heroverwegen of flink aan te laten scherpen zodat geen enkele vorm van uitbuiting meer kan plaatsvinden?

6.Wat voor berichten zijn er anders nog meer nodig om het college 'in de benen' te krijgen tegen uitbuiting van arbeidsmigranten?

7. Is het college bereidt om, indien er inderdaad spraken zou zijn van het illegaal ontvangen van huurpenningen door de onderverhuurder, het uitzendbureau, dit geld terug te laten vorderen en aan de huurders terug te geven?

8. Indien er inderdaad spraken zou zijn van wat RTL4 heeft laten zien, is het college dan bereidt de toestemming voor het convenant tussen de woningcorporatie en het uitzendbureau met onmiddellijke ingang te beëindigen?

9. Kunt u de raad volledig informeren over de gang van zaken rond dit project van verhuren van sloopflats via en uitzendbureau?

10. Kan het collge er voor te zorgen dat de gedupeerde arbeidsmigranten niet (weer) de dupe zijn van de aanpak van deze mogelijk kwalijke uitbuitingspraktijken?

 

Namens de leden van de SP-fractie,

 

Frank Hoogervorst

Raadslid SP

 

Reactie toevoegen

U bent hier