h

Bewoners Vettenoordsepolder de tuinen in

27 januari 2014

Bewoners Vettenoordsepolder de tuinen in

Op initiatief van de SP hebben een aantal leden van onze partij uit de Vettenoordsepolder (VOP) een brief bij al hun buurtgenoten bezorgd met de vraag; "Wil jij ook een Moestuin?'.
(Remi Poppe is als adviseur en coördinator bij de ontwikkeling van dit 
moestuinenplan betrokken).
 
De uitnodiging aan de VOP bewoners;
Geachte medebewoners,
 
In Vlaardingen liggen grote stukken grond er langdurig vrijwel ongebruikt bij. Ook naast onze wijk, tussen het spoor en de Deltaweg. Ooit zijn deze gronden aangekocht door de gemeente voor bouwplannen, die nu in het slop zitten.
Dit kost de gemeente veel geld dat via bezuinigingen op veel gemeentelijke taken verhaald moet worden. Daarom
vroeg de gemeenteraadsfractie van de SP vorig jaar al aan het stadbestuur of ze het zouden zien zitten die grond
tussentijds nuttig te maken door ter beschikkingstelling aan bewoners voor moestuinen. Net als in meerdere andere
gemeenten al gebeurt.
Het antwoord was redelijk positief, het College van B&W antwoorden onder andere;
‘Ja, wij vinden dat een goed idee. Uiteraard zijn wij bereid om braakliggende terreinen en voor stadmoestuinen
geschikte locaties in kaart te brengen.
Gezien de investeringen doe door de initiatiefnemers gedaan dienen te worden is een minimale uitgifte van vijf jaar nodig (…) Momenteel zijn er geen braakliggende terreinen die
mogelijkerwijs voor een minimale periode van 5 jaar kunnen worden uitgegeven.
Wij zijn het eens met de stelling dat stadslandbouw de stad groener, gezonder en schoner kan maken. 
Het kan de leefbaarheid in de buurt vergroten en de stadbewoners meer in contact brengen met de natuur’. ( 
Intussen is ook in Vlaardingen, achter de oude brandweerkazerne, een dergelijk initiatief gerealiseerd).
Voor een tijdelijke (tijdelijk kan ook vrij lang zijn) moestuin met een investering van een schop, hark en schoffel, is
die eis van 5 jaar redelijk overbodig.
Daarom richten wij ons als medebewoners tot u om te onderzoeken of u ook geïnteresseerd bent.
 
Wat denkt u ervan om zelf uw verse groenten te gaan telen als mooie, gezonde en goedkope (zeker in deze tijd waarin de enige banken die groeien de voedselbanken zijn) manier om op uw dagelijkse uitgaven aan eten te
kunnen bezuinigen?
 
Het is onze bedoeling, als er voldoende animo voor blijkt te zijn, om dit plan met u verder uit te werken en ook onze
scholen in de wijk te benaderen. Schooltuinen zijn zeer leerzaam voor kinderen.
Om vervolgens dan dit plan als bewonersinitiatief aan het gemeentebestuur voor te leggen.
U kunt ons bellen of onderstaande strookje invullen en bij een van ons in de brievenbus doen.
 
Als initiatiefnemers horen wij graag van u
 
Richard Stam Valeriusstraat
Maaike &Rob Zandstra Chopinstraat
Marga Sebel Mendelsohnplein
Arjan Sterenberg Valeriusstraat
 
Ja, ik ben geïnteresseerd in een moestuin.
Naam: ……………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………….
Telefoon: ……………………………………………………………….
E-mail adres: ……………………………………………………………….

Reactie toevoegen

U bent hier