h

SP krijgt bezorgde berichten over kerstboomverbranding

2 januari 2014

SP krijgt bezorgde berichten over kerstboomverbranding

SP Vlaardingen is benaderd door bewoners rondom de Marathonweg dat er tijdens de kerstboomverbranding meer is verbrand dan alleen pallets en kerstbomen.
De SP fractie wil graag van het college van Burgemeester en Wethouders wat er van deze constatering klopt, en heeft daarom het volgende gevraagd.
 
 
Geachte college van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen
 
Allereerst een goed 2014 toegewenst namens de gehele SP-fractie.
 
Vanuit de brief die verstuurd is door de burgemeester met de melding dat de jaarwisseling rustig is verlopen heeft Groen Links u inmiddels al een aantal vragen gesteld waar wij ons
in het geheel kunnen vinden en uitzien naar de beantwoording hiervan.
 
De SP is echter benaderd door een aantal bewoners rondom de Marathonweg die nog wat verontrustende mededelingen hadden inzake de kerstboomverbranding aldaar.
 
Er zou meer in de vuurhaard gegooid zijn dan alleen paletten en kerstbomen, zo zou er gesignaleerd zijn dat er ook vrachtwagenbanden en tonnen verbrand zijn.
Graag willen wij van u vernemen of u hiervan op de hoogte bent en of dit bij het opruimen geconstateerd is door brandweer en/of Irado.
 
Zeker het verbranden van vrachtwagenbanden zijn zeer belastend voor het milieu en kunnen zelfs gevaar opleveren voor de omstanders en nabij gelegen bewoners.
Wij nemen aan dat als dit gedaan is dat dit zonder medeweten van de Gemeente is en dat dit  haaks staat op de afspraken die gemaakt zijn met de initiatiefnemers.
 
Wij willen graag van u weten of de constatering van het bovenstaande juist is.
Zo ja dan verwachten wij dat er contact op genomen zal worden met de initiatiefnemers en dat er voor de komende jaren nog strenger gecontroleerd zal gaan worden om een dergelijk milieu delict als deze te vermijden.
 
Namens de SP Fractie,
 
Frank Hoogervorst

Reacties

Goed dat er oook aan deze uitwas van de Eindejaarsellende aandacht wordt besteed. 't Liefst door méér partijen. Hopelijk laat men zich niet met 'n kluitje in het [brandende] riet sturen. En: hoe wordt er voorkomen dat volgend jaar hetzelfde [of erger gebeurt?

Het is maar één keer per jaar een paar uurtjes en ik vind dat er goed en zorgvuldig word omgegaan met de veiligheid en de toeschouwers. En dan zal er een onverlaat wat op het vuur gooien wat niet de bedoeling is, ik wil dat nou niet direct een milieu delict noemen Ik vind het een beetje overtrokken.
De eerste de beste auto brand heeft meer milieu gevolgen en ook hebben hier niet zo veel mensen plezier van. het Nieuwjaar vuur is in Vlaardingen een druk bezocht evenement

Reactie toevoegen

U bent hier