h

Raad toont ware gezicht in discussie raadsvergoeding

14 februari 2014

Raad toont ware gezicht in discussie raadsvergoeding

Op donderdagavond heeft de gemeenteraad van Vlaardingen het raadsvoorstel aangenomen om haar individuele raadsvergoeding van 90% van het wettelijk maximum te verhogen naar 100%.
De SP had vooraf een amendement ingediend om deze wijziging te schrappen en de raadsvergoeding op de huidige 90% te houden.
 
Tijdens het door de SP aangevraagde debat is SP-fractievoorzitter Ingrid Wijker door meerdere partijen beschuldigd van het uiten van onjuistheden over gemaakte afspraken tijdens besloten overleggen.
Dankzij de inbreng van het CDA was het tijdens het debat al duidelijk dat men wel degelijk weet waar de SP voor staat en dat het zeker geen verrassing kon zijn dat het juist de SP is die deze verhoging wil tegenhouden.
 
Gedurende het debat waren er zelfs enkele partijen die de SP beschuldigde van het vullen van hun eigen zakken waarbij zij suggereerden dat de raadsleden van de SP in plaats van de 90% van de raadsvergoeding al jaren 100% zouden hebben ontvangen.
Wijker's reactie hierop was dat hier geen sprake van is. Ook de raadsleden van de SP ontvangen 90% van het wettelijk maximum waarvan zij 75% als gift afdragen aan de partij.
 
Uiteindelijk ging de raad akkoord met de voorgestelde verhoging van 90% naar 100% waarbij alleen de SP tegenstemde.  Ook het amendement die de SP indiende om de fractievergoedingen openbaar te maken en op de gemeentelijke website te plaatsen kon geen enkele goedkeuring verkrijgen bij de overige partijen. Hoezo transparant willen zijn?
De SP is van mening dat de gemeenteraad deze avond haar ware gezicht heeft laten zien.
Partijen die roepen om transparantie en solidariteit naar de burgers sluiten hun deuren als het om hun eigen financiën gaat die uiteindelijk wel  door de burger opgebracht wordt.

 

Reacties

SP graaft een kuil. Komt erachter dat hij best diep is, en blijft lekker doorgraven. Wat een droevige voorstelling van zaken die totaal niet op de werkelijkheid gebaseerd is. En excuses aanbieden, ho maar. Ik zou me al lid van de SP zwaar schamen en excuses van de fractievoorzitter vragen. Hopelijk vergeten de kiezer na de verzonnen megaschool niet dat jullie hier weer gelogen hebben.

Reactie toevoegen

U bent hier