h

Nog niet klaar met de tunnelvisie

3 mei 2014

Nog niet klaar met de tunnelvisie

Het verzet tegen de onnodige en onze leefomgeving slopende plannen voor de Blankenburgtunnel is nog niet gestopt.
De fracties  van SP en GroenLinks in de Eerste Kamer hebben nog veel vragen niet beantwoord gekregen.
Intussen groeit het verzet tegen deze plannen gestaag door.
De bomen van het 2e Volksbos, door ruim 800 bewoners op initiatief van Groeiend Verzet geplant,  en de vorig jaar op kroningsdag geplante Koningslinde aan de Zuidbuurt, zitten nu al mooi in voorjaarsblad.
Natuurmonumenten bericht het volgende;

 

Beste lezer,

Nadat er in de Tweede Kamer in december 2013 net geen meerderheid bleek voor uitstel of heroverweging van het Blankenburgtunnelbesluit, werd het even stil. Maar van ‘achter de schermen’ is er alweer van alles te melden!

De structuurvisie voor de Blankenburgtunnel heeft de Tweede Kamer inmiddels gepasseerd, maar ook de Eerste Kamer moet haar goedkeuring nog geven. Nadat de minister tot twee keer toe schriftelijke vragen (van Groen Links en SP) niet naar tevredenheid van de Eerste Kamer had beantwoord, werd zij ‘op het matje geroepen’. Minister Schultz heeft ook in dat mondelinge overleg de Eerste Kamer niet meteen kunnen overtuigen. Zij heeft toegezegd dat zij een schriftelijke reactie zal geven op de brief van Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland aan de Eerste Kamer. De discussie draait om de fundamentele vraag of de minister haar Blankenburgtunnelbesluit niet baseert op achterhaalde verkeersgroeicijfers.

Wij volgen deze discussie uiteraard met grote belangstelling en houden u op de hoogte. Alhoewel het ministerie graag anders wil doen geloven, is nog allerminst zeker of deze achterhaalde zesbaanssnelweg van 1,2 miljard euro er ook echt komt!

Overigens is de publicatie van het ontwerp-Tracébesluit voor de aanleg van de Blankenburgtunnel verschoven van 2014 naar 2015. Wij zullen hier te zijner tijd zeker op reageren, als spreekbuis van zoveel mensen die zich zorgen maken over de komst van snelweg. Daarnaast hebben we van ons laten horen over het Milieueffectrapport. Lees meer hierover...<http://natuurmonumentenmail.nl/optiext/optiextension.dll?id=%2BxC%2BCwCS...

Je ziet het, wij blijven knokken voor het behoud van een mooi Midden-Delfland!

Hartelijke groet,
Toine Cooijmans (campagneleider Blankenburgtunnel)

Reactie toevoegen

U bent hier