h

SP geschokt over 90.000 euro gift aan Museum Vlaardingen

8 september 2014

SP geschokt over 90.000 euro gift aan Museum Vlaardingen

De SP fractie is verwonderd en geschokt over het feit dat nu pas blijkt dat de grond onder het Vlaardingen Museum ernstig vervuild blijkt te zijn. De voormalige Burgemeester Bas Eenhoorn en zijn wethouders schreven medio maart 2014  een brief aan het museum dat de gemeente aan kosten sanering asbest en bodemvervuiling, zoals was afgesproken, niet mee zou betalen. Hieronder een citaat uit de brief Verwonderd ook dat de gemeente nu 90.000 euro van het totaal aan 'onvoorziene' kosten van 180.000 euro gaat betalen, dit terwijl wij als gemeente op een bedrag van 12 miljoen moeten bezuinigen.

“Eventuele meerkosten komen ten laste van het Museum Vlaardingen.”

De SP fractie is benieuwd waarom deze kosten zo hoog zijn, en waaruit die prijs is opgebouwd, om hoeveel grond het gaat en waarom de vervuiling niet uit een historisch en/of bodemonderzoek eerder is vastgesteld.
Ook verneemt de SP graag  in welke relatie de onthutsend hoge gemeentelijke bijdrage van 90.000 euro staat tot de brief aan het museum van maart dit jaar.  Het college heeft zich dus niet aan haar eerdere woorden/afspraken gehouden en naar aanleiding van deze situatie heeft  de SP Fractie de volgende vragen gesteld aanvullend op de andere fracties uit de gemeenteraad.

  1. Hoe kan het dat deze kosten 'onvoorzien' zijn?
  2. Hoe staat de betaling van 90.000 euro, in verhouding met uw brief aan het Museum van 18 maart, briefnummer 794016?
  3. Waarom is deze vervuiling niet bij historisch en/of bodemonderzoek vastgesteld?
  4. Om hoeveel kub grond gaat het?
  5. Uit welke stoffen bestaan de vervuiling?
  6. Uit welke kosten is het totaal bedrag van 180.00 euro opgebouwd?
  7. Waar is de grond naar afgevoerd?
  8. Wat gaat er verder mee gebeuren, en is de grond nog op basis van wetgeving inzake bodemkwaliteit onder voorwaarden herbruikbaar?
  9. Bij hoeveel bedrijven is een offerte gevraagd voor verwijdering vervuilde grond en zijn deze naast elkaar neer gelegd om een juiste financiële keuze te maken.
  1.  Grondstoffenbank Zuid-Holland zorgt voor een nuttige toepassing van overtollige grond en baggerspecie. In overleg met de opdrachtgever zoeken zij de meest praktische oplossing. Als hergebruik niet mogelijk is, dan kunnen zij de reiniging van de grond of baggerspecie verzorgen. Als dan ook reiniging niet mogelijk is, dan kan Grondstoffenbank Zuid-Holland de afvoer naar een stortplaats verzorgen'. Is het Museum bekend met deze grondstoffenbank en, zo nee is het niet een oplossing dat men contact opneemt met deze grondstoffenbank.

Reacties

dus als ik goed begrijp moet de bel betaler in vld. gaan opdraaien voor het saneren van de grond onder het museum wat allang bekend was,het is toch een museum wordt toch niks speciaals gedaan,of is het van de visverwerking van kwakkelstn.

Reactie toevoegen

U bent hier