h

Geen ruimte voor Decathlon buiten stadscentra

12 november 2014

Geen ruimte voor Decathlon buiten stadscentra

De SP-Statenfractie ziet geen redenen om Decathlon toe te staan zich te vestigen buiten de reguliere detailhandelslocaties. Naar de mening van de partij is Decathlon een reguliere sportartikelenverkoper en past deze vorm van detailhandel alleen in de bestaande winkelstructuur van de binnensteden.
De provincie heeft ook het beleid om de huidige detailhandellocaties in de stads- en dorpscentra te beschermen om zo de leefbaarheid van deze gebieden te ondersteunen.

SP-statenlid Bart Vermeulen: “Veel winkellocaties hebben te kampen met leegstand en dat heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van de binnensteden. We moeten er dus voor zorgen dat de hoeveelheid winkeloppervlakte niet onnodig toeneemt en dat de bestaande winkelgebieden versterkt worden. Dit soort winkels aan de rand van de stad laten vestigen draagt hier niet aan bij.”

De werkgroep Grootschalige Detailhandel van de Stadsregio Rotterdam kwam begin dit jaar na bestudering van de plannen ook al tot de conclusie dat Decathlon geen bijzonder bedrijf is. De werkgroep gaf daarom het advies om het bedrijf niet toe te staan zich te vestigen op de Harga-locatie in Schiedam.
De Stadsregio besloot het advies echter naast zich neer te leggen.

Bart Vermeulen: “De ruimtelijke effectstudie die is uitgevoerd naar de effecten van de komst van Decathlon is van een bijzonder slecht niveau en hangt samen van niet onderbouwde aannames. Als de Stadsregio Rotterdam op basis van dit soort onderzoeken de komst van Decathlon steunt, dan maken we ons ernstig zorgen over andere afspraken die in regionaal verband worden gemaakt.”

Ook de regio Haaglanden wil de komst van een Decathlonwinkel aan de rand van de stad toestaan.

Op basis van de standpuntbepaling van de Stadsregio’s zal de SP bij de behandeling van de Visie Ruimte en Mobiliteit voorstellen dat de regio’s hun detailhandelsvisies ter goedkeuring aan de provincie moeten voorleggen.

“Het lijkt me zeer verstandig dat een onafhankelijk toezichthouder als de provincie blijft kijken of de afstemming in de regio’s wel op basis van goed onderbouwd onderzoek plaatsvindt en dat andere gebieden daar geen nadelen van ondervinden” aldus Bart Vermeulen.

Over de komst van de sportartikelenwinkels zal de provincie de komende tijd een besluit nemen.
Bij de behandeling van de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit bleek dat meerdere partijen moeite hebben met de komst van deze winkels.
Tegen de vestiging van Decathlonwinkels in de stadscentra heeft de SP uiteraard geen bezwaar.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier