h

Op weg naar een financieel gezonde stad

8 november 2014

Op weg naar een financieel gezonde stad

Vlaardingen financieel weer op orde brengen is volgens SP-wethouder Arnout Hoekstra de reden om een bezuinigingspakket van 12,5 miljoen door te voeren: “Als ik in 2018 eventueel het stokje moet overdragen aan mijn opvolger wethouder financiën, dan wil ik dat doen met de boodschap dat Vlaardingen er financieel goed voor staat.”

Sinds 2010 heeft de gemeente Vlaardingen bezuinigingen gepresenteerd om de gevolgen van de crisis het hoofd te kunnen bieden. Ook de komende jaren worden de jaarlijkse uitgaven beperkt door extra bezuinigingsmaatregelen. De afgelopen dagen heeft de gemeenteraad de begroting 2015 - 2018 behandeld. De gehele raad beseft dat er zaken moeten veranderen om de financiën op orde te brengen. De mate waarin en de wijze waarop er bezuinigd moet worden waren de afgelopen week het onderwerp van debat.

Een belangrijk onderdeel van de discussie ging vooral over de vraag hoe vol de spaarpot moet zitten om risico’s op te kunnen vangen en hoeveel je daarnaast in kas moet hebben om te kunnen spreken van een financieel gezonde situatie. De SP heeft met de coalitie gekozen om 35 miljoen beschikbaar te hebben als risicobuffer en daar bovenop minimaal 14 miljoen aan spaargeld achter de hand te hebben om van een gezonde situatie te kunnen spreken.

Tegelijk zien we positieve ontwikkelingen in de stad. Er ontstaan initiatieven van mensen en instellingen die de problemen gezamenlijk oppakken. We zien dat instellingen zoals het zwembad niet bij de pakken neer gaat zitten maar met creatieve plannen komen om met minder subsidie toe te kunnen zonder dat deze voorzieningen verdwijnen. Ook voor de Stadsgehoorzaal zijn er mogelijkheden als we de manier van exploiteren veranderen en wellicht de kosten van het gebouw kunnen verlagen.

Met deze begroting is de basis gelegd om te komen tot een financieel gezond Vlaardingen met mooie voorzieningen. Een financieel gezonde stad met een zwembad, theater, kinderboerderij en een bibliotheek: Een sociaal Vlaardingen waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Kasper Vink,

Fractievoorzitter SP

Reactie toevoegen

U bent hier