h

Huurachterstanden en huisuitzettingen

25 januari 2015

Huurachterstanden en huisuitzettingen

Huurders krijgen al enkele aanzienlijke huurverhogingen. Voor dit jaar zitten er wederom aanzienlijke huurverhogingen aan te komen.
Het kabinet heeft de verhuurdersheffing ingevoerd, met deze heffing moeten de corporaties een extra belasting betalen aan het rijk.
Veel corporaties kunnen dit niet betalen en moeten het geld halen bij hun huurders, dit zorgt voor een extra hoge huurverhoging bij huurders met alle gevolgen van dien.

Aedes vereniging van woningcorporaties publiceerde onrustbarende gegevens over het jaar 2013 waaruit blijkt dat er spraken is van toenemende huurschulden en daaraan verwante huisuitzettingen. Gemiddeld is landelijk al een betalingsachterstand per corporatie van € 580.000 bij zittende huurders en van € 570.000 bij vertrokken huurders. Voor de hele huursector is dit samen ruim € 250 miljoen. In 2013 zijn 6.980 huishoudens uit huis gezet vanwege huurachterstanden. 88% van de huisuitzettingen heeft structurele huurachterstand als oorzaak.

De gevolgen van de hoge huren zijn voor de huurders zeer ingrijpend zeker als het een huisuitzetting betreft.
“Het is verschrikkelijk dat dit in Nederland gebeurd, maar als volksvertegenwoordigers moeten wij op de hoogte zijn en blijven van de gevolgen hier in Vlaardingen.” Aldus SP-raadslid Frank Hoogervorst

Daarom de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven hoeveel huurders van Vlaardingse woningcorporaties een huurachterstand hebben?
  2. Hoe groot zijn de huurachterstanden in Vlaardingen in totaal?
  3. Bij hoeveel huurders is er spraken van een betalingsregeling?
  4. Hoeveel huisuitzettingen hebben er in 2013 en 2014 plaatsgevonden en waar zijn de uitgezette huurders geherhuisvest?
  5. Hoe hoog zijn de kosten van de woningcorporaties voor het treffen van betalingsregelingen voor huurders met een huurschuld?
  6. Welk bedrag moeten onze woningcorporaties jaarlijks betalen vanwege de verhuurderheffing?
  7. Bent u bereid om de raad jaarlijks op de hoogte te houden van de huurachterstanden en huisuitzettingen?
  8. Bent u bereid om als college uw mening te geven over het huidige landelijke huurbeleid en de gevolgen daarvan, inclusief de ingevoerde verhuurderheffing?

Frank Hoogervorst
Raadslid SP fractie

Reactie toevoegen

U bent hier