h

SP ontdekt slechte waterzuivering in de Broekpolder

5 maart 2015

SP ontdekt slechte waterzuivering in de Broekpolder

 De broekpolder is vervuild met aldrin en dieldrin dat bevestigde het college aan de SP onlangs. Uit de bodemgegevens is gebleken dat er overschrijdingen zijn met betrekking tot de interventiewaarden bodem voor de zware metalen waaronder cadmium en gechloreerde koolwaterstoffen als aldrin en dieldrin. Aangenomen kan dus worden dat deze verontreiniging ook in de waterbodem (modder) voorkomen, aldus het college.

 
Er blijkt bij nader onderzoek ook iets mis te zijn met de waterzuivering in de Broekpolder. Een bewoner en regelmatige bezoeker van de Broekpolder attendeerde onze fractie er op dat de waterzuivering niet altijd functioneel is. Samen met de bewoner en oud raadslid Remi Poppe is onze fractie ter plaatse gaan kijken. Het bleek dat naast de genoemde waterzuivering van spuitwallen 5 en 7 er een 'wateroverloop' is ingericht, die bij veel hemelwater vrijwel de hele winterperiode het water zonder zuivering onder de Watersportweg door direct loost  in de jachthaven van W.v De Bommeer.
Ook is gebleken dat juist dit gebied (spuitwallen 5 en 7) als honden uitlaatplaats zijn aangemerkt. Een hele tijd terug zijn daar op verzoek van de SP borden geplaatst met een waarschuwing en informatie over de bodemvervuiling. Die borden staan er nu niet meer en wandelaars met hun viervoeters realiseren zich niet op bevuilde grond te lopen. Wat heeft de gemeente daarmee gedaan?

Naar aanleiding van deze situatie heeft de SP fractie de volgende aanvullende vragen aan het college gesteld:
Geacht college van burgemeester en wethouders,

Hartelijk dank voor uw antwoord op onze vragen over risico's bodemverontreiniging Broekpolder van 27 januari 2015.
Een bewoner en regelmatige bezoeker van de Broekpolder nam contact met ons op en attendeerde ons er op dat de waterzuivering niet altijd functioneel is. Samen met de bewoner en ons oud raadslid Remi Poppe zijn we ter plaatse gaan kijken. Het bleek dat naast de genoemde waterzuivering van spuitwallen 5 en 7 er een 'wateroverloop' is ingericht, die bij veel hemelwater (vrijwel de hele winterperiode) het water zonder zuivering onder de Watersportweg door direct loost  in de jachthaven van W.v De Bommeer.
Tevens is ons gebleken dat juist dit gebied (spuitwallen 5 en 7) als honden uitlaatplaats zijn aangemerkt. Indertijd zijn daar op verzoek van de SP borden geplaatst met een waarschuwing en informatie over de bodemvervuiling. Die borden staan daar nu niet meer.

Naar aanleiding van uw antwoord op onze vorige vraag 7 ‘de oude spuitwallen 5 en 7’ heeft de SP fractie de volgende aanvullende vragen;

1. Is onze constatering juist dat water van de spuitvakken 5 en 7 via een 'wateroverloop' ongezuiverd de haven van W.v. De Bommeer in kan lopen? Zo ja, bent u bereidt om van de  waterbeheerder te eisen deze overloop te sluiten?
2.  Acht u het niet verstandig  de bodem van de jachthaven, bij de uitlaat van de wateroverloop,  op vervuiling te laten onderzoeken?

3. Bent u op de hoogte van het feit dat waarschuwingsborden voor de bodemvervuiling bij de toegangen van de hondenuitlaat 'Broekpolder deel oostrand' zijn verdwenen? Zo ja, waarom is daartoe besloten, en bent u bereidt  deze borden opnieuw te plaatsen zodat de hondenbezitter zich realiseert zich op bevuilde grond te begeven? Zo nee. waarom niet?
4. Is het mogelijk en verstandig om de hondenuitlaat te verplaatsen naar het schone oude hertenkamp in de Broekpolder?

Reactie toevoegen

U bent hier