h

Ombudsman blijft, kinderombudsman motie aangenomen

26 juni 2015

Ombudsman blijft, kinderombudsman motie aangenomen

Foto: www.rijnmond.nl / www.rijnmond.nl

Donderdag 25 juni heeft de raad besloten dat de gemeentelijke ombudsman blijft. Onder aanvoering van de fracties van de SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en GroenLinks heeft de meerderheid van de raad tegen het voorstel gestemd om het contract met gemeentelijk ombudsman te beëindigen. Daarbij hebben deze 3 fracties ingezet op een motie om ook de gemeentelijke ombudsman in te zetten als kinderombudsman, deze werd door de meerderheid van de raad gesteund. Door deze motie aan te nemen was het onnodig om ook nog te stemmen voor behoud van de gemeentelijke ombudsman. Dit betekent dat het tweewekelijkse spreekuur met de ombudsman in Vlaardingen behouden blijft.

Eerder had de SP op 29 januari al ingezet op het aanstellen voor een gemeentelijke kinderombudsman. Helaas bleek dit achteraf niet mogelijk omdat er plannen waren om het contract met de gemeentelijke ombudsman te beëindigen. De Vlaardingse ombudsman had aangegeven alleen de functie van kinderombudsman aan te kunnen nemen, als de gemeente Vlaardingen ook een contract heeft voor de gewone ombudsman functie. Het beëindigen van het contract van de ombudsman is gisteren in de raad weggestemd. “Sinds begin dit jaar is de gemeente  verantwoordelijk voor de jeugdzorg, daarom vinden wij het belangrijk om in te zetten op het aanstellen van een kinderombudsman voor Vlaardingen” aldus SP raadslid Sterenberg.

Doordat het rijk begin dit jaar diverse taken heeft overgeheveld naar de gemeente, heeft de gemeente er meer verantwoordelijkheden bijgekregen. Onder andere door middel van de decentralisaties voor wat betreft de Wmo en de jeugdzorg. Dit was voor de SP de reden om in te zetten voor behoud van een gemeentelijke ombudsman. Voor de partij is het juist de eerste jaren van de decentralisaties belangrijk dat Vlaardingers met eventuele problemen met de gemeente voor hulp kunnen aankloppen bij een onafhankelijke instantie.

Reactie toevoegen

U bent hier