h

SP-raadslid Arjan Sterenberg fel van leer tegen Blankenburgtunnel

18 september 2015

SP-raadslid Arjan Sterenberg fel van leer tegen Blankenburgtunnel

Foto: Rijkswaterstaat

Afgelopen donderdag raakte SP-raadslid Arjan Sterenberg in conflict met burgemeester Bert Blase na het maken van een uitgebreid statement tégen de aanleg van de Blankenburgtunnel. De gemeenteraad behandelde overeenkomsten met het Rijk, de regio en Rijkswaterstaat over de aanleg van de Blankenburgtunnel. Het ging daarbij met name over de besteding van de  Rijksbijdrage van 25 miljoen om natuur, recreatie en water te compenseren. Blase was van mening dat dit niet het juiste moment was om de kritiek tegen de desastreuze tunnel te uiten. 

Sterenberg  gaf tevens aan dat de volgorde van de afspraken niet klopt omdat Vlaardingen gevraagd wordt overeenkomsten te tekenen terwijl het ontwerp van de tunnel en de weg nog helemaal niet bekend is. De SP maakt zich met name zorgen over een goede compensatie voor de volkstuinen en scouting langs de A20 die door de aanleg van de Blankenburgtunnel mogelijk dienen te verdwijnen.

Met deze redenen ging raadslid Sterenberg het debat fel in. Zo werd nog maar eens benoemd dat de minister meer waarde hecht aan economisch belang dan de gezondheid en leefbaarheid van de Vlaardingers. Daarbij is met logisch verstand nu al te bedenken dat het verkeerskundig weggegooid geld is van de minister. Aangezien je geen problemen oplost, maar nieuwe problemen bij doorstroming op de Rotterdamse ruit creëert. Tijdens zijn felle betoog kreeg raadslid Sterenberg het ook aan de stok met burgemeester Blase, die sommeerde om geen algemene beschouwing te houden over de Blankenburgtunnel. Iets wat totaal genegeerd werd door het raadslid, die zich met hand en tand verzet tegen deze tunnel. Na nogmaals hier op aangesproken te worden, koos het raadslid er duidelijk geïrriteerd voor om dan nog 1 zin te benoemen en verder te gaan in zijn betoog over de voorliggende overeenkomsten en zijn vragen aan de wethouder.

De SP vroeg daarbij aan de wethouder of er niet een betere volgorde moet zijn voor dit nutteloze project. Dus eerst bepalen of de miljarden wel goed besteed worden, en als er dan een definitief besluit wordt genomen over invulling van de weg je dan pas overeenkomsten ondertekend. De beantwoording van de wethouder was daarbij cruciaal voor de fractie van de SP. Aangezien hij aangaf dat de overeenkomsten gevolgen konden hebben voor de compensatiegelden voor recreatie en natuur,  konden wij instemmen met overeenkomsten van het rijk en de regio. Maar de bilaterale overeenkomst kond de SP zeker niet ondersteunen aangezien er nog geen tracébesluit is genomen en in onze ogen nog steeds geen zekerheid is geboden voor het bestaan van de Scouting en Volkstuinen lang de A20. Raadslid Sterenberg heeft daarom dit college nogmaals verzocht er alles aan te doen om de belangen ven de scouting en volkstuinen goed te behartigen. Daarbij blijft de SP zich verzetten tegen de tunnel, maar hebben we wel een plan B vastgesteld met goede compensatie voor natuur en recreatie.

Wat zeker zeer positief te noemen is dat het debat voor éénsgezindheid heeft gezorgd in de raad, en de wethouder met een door heel de raad ondersteund plan naar Rijkswaterstaat kan worden gestuurd. De hele raad gaf als wensen en bedenkingen aan om in te zetten op een betere rijksweginpassing voor Vlaardingen en om de wethouder niet akkoord te laten gaan met de Bilaterale bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding.

Reactie toevoegen

U bent hier