h

Metropoolregio laat peperduur advies schrijven

4 oktober 2015

Metropoolregio laat peperduur advies schrijven

Het Algemeen Dagblad (editie Waterweg) van 3 oktober 2015 vermeld dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor €775.000,- de Amerikaanse econoom Jeremy
Rifkin inhuurt om een economisch advies te schrijven. Critici geven aan dat dit weggegooid geld is.
Deze econoom heeft het omstreden idee om de haven van Rotterdam onbemand te laten werken en staat in eigen land bekend als niet wetenschappelijk.

De leden van de SP-fractie maken zich zorgen over de besteding van deze grote hoeveelheid gemeenschapsgeld aan dit dubieuze advies.
Vlaardingen maakt onderdeel uit van de Metropoolregio en onze burgemeester is bestuurslid van deze organisatie.

Een eerste voorspelling die de heer Rifkin heeft gedaan is dat de Rotterdamse haven over 15 jaar alleen op robots draait.
"Het idee alleen al dat de heer Rifkin zijn eerste advies is om alles op robots te laten draaien, kortom alle werknemers uiteindelijk de laan uit te sturen is bizar!
Het lijkt erop dat dit ook allemaal gebeurd op aansturen van burgermeester Aboutaleb van Rotterdam en onze angst dat Rotterdam en Den Haag samen de baas zijn toch uitkomt." Aldus Frank Hoogervorst

De SP fractie heeft de volgende vragen aan het college gesteld.

  1. Heeft u kennisgenomen van dit voornemen van de Metropoolregio, en zo ja, deelt u de mening van de SP-fractie dat dit erg veel geld is voor een beperkt onderzoek van een econoom met een discutabele wetenschappelijke achtergrond?
  2. Acht u dit een goede investering van gemeenschapsgeld?
  3. Bent u op voorhand geïnformeerd door het dagelijks bestuur van de Metropoolregio van hun voornemen om de heer Rifkin voor dit grote bedrag in te huren? Is dit voornemen ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur? Zo ja, heeft u hier mee ingestemd? Zo ja, waarom?
  4. Indien u op de hoogte was, waarom heeft u de raad hier niet over geïnformeerd in bijvoorbeeld de actualiteiten gemeenschappelijke regelingen?
  5. Herkent u het beeld dat dhr. Aboutaleb een dermate grote machtspositie heeft binnen de regio dat hij persoonlijke voorkeuren – zoals zijn uitgesproken persoonlijke voorkeur voor dhr. Rifkin – kan doordrukken, ondanks er grote bedenkingen zijn tegen deze ‘goeroe’? En zo ja, bent u van mening dat u en andere bestuursleden over voldoende mogelijkheden beschikken om indien nodig voldoende tegenwicht te bieden tegen de voorzitter en zijn dagelijks bestuur?

Reactie toevoegen

U bent hier