h

SP/PvdA voorstel aangenomen: Extra geld voor armoedebestrijding

7 november 2015

SP/PvdA voorstel aangenomen: Extra geld voor armoedebestrijding

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft ingestemd met een voorstel van de SP en de PvdA om jaarlijks 250.000 euro extra beschikbaar te stellen voor de bestrijding van armoede. Op welke wijze  het geld precies ingezet zal worden zal begin volgend jaar worden besproken.

SP-fractievoorzitter Kasper Vink: “Begin volgend jaar bespreekt de raad met de wethouder de evaluatie van het armoedebeleid. Daaruit zal blijken welke inkomensgroepen de grootste problemen hebben om rond te komen. Ook moet blijken welke maatregelen het meest effectief zijn. Dankzij ons voorstel is er op dat moment ruimte om ook daadwerkelijk aanvullende maatregelen te treffen.”

De SP maakt zich met name zorgen over de groep met een inkomen tussen de 110% en de 120% van het sociaal minimum. Deze groep heeft een laag inkomen maar komt voor heel veel regelingen niet in aanmerking. Zij hebben wel een baan maar verdienen te weinig om de vaste lasten te kunnen dragen. Deze groep staat bekend als ‘de werkende armen’.

Ook gaat er zorg uit naar kinderen van ouders met een laag inkomen. Vink: “Kinderen van arme ouders moeten gelijke kansen hebben als die van rijke ouders. Ieder kind moet de kans krijgen om te sporten, een muziekinstrument te leren spelen en een zwemdiploma te halen.” Op dit moment is er alleen een regeling voor kinderen van ouders met een inkomen tot 110% van het minimum. In dat geval kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar een vergoeding krijgen van 175 euro per jaar, en kinderen van 12 tot 18 jaar 350 euro. De SP-fractie ziet graag een verruiming van deze regeling.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier