h

Vlaardingen sociaal op (financiele) koers.

1 november 2015

Vlaardingen sociaal op (financiele) koers.

Nog niet zo lang geleden bestond in Vlaardingen het beeld dat het zwembad, theater, kinderboerderij en de bibliotheek de deuren moesten sluiten. Vlaardingen stevende financieel gezien met een enorme snelheid af op de afgrond. Als niet heel snel werd ingegrepen zou de gemeente bankroet zijn en onder curatele worden gesteld door de provincie. Hoewel de SP met de verkiezingen de grootste partij werd en een coalitie mocht formeren waren het niet de meest ideale omstandigheden om bestuursverantwoordelijkheid te mogen nemen. Sceptici riepen dat Vlaardingen met de financiële herstelplannen van SP-wethouder Arnout Hoekstra in een Spookstad zou veranderen. Het tegendeel bleek echter anders.

Natuurlijk vroegen velen  zich openlijk af hoe een activistische partij met vooral een oppositieverleden en met deze jonge wethouder dit gigantische financiële vraagstuk kon oplossen. 'Socialisten zijn toch immers de potverteerders van het gemeenschapsgeld?'. De werkelijkheid is precies anders om. De economische crisis is mede veroorzaakt door neoliberaal beleid van de afgelopen decennia.
Jarenlang hebben de liberalen de sociale volkshuisvesting, de zorg en het openbaar vervoer aan hun vrijemarkteconomie overgedragen. De gemeentebestuurders van weleer die voor miljoenen euro’s bedrijven en particulieren uitkochten om dure koopwoningen te kunnen bouwen hebben uiteindelijk gezorgd voor miljoenenverliezen op grondexploitaties, terwijl de projectontwikkelaars die geacht werden de risico’s te dragen nog vrolijk champagne nipten op hun jachten in zonnige mediterrane havens.

Vlaardingen is nu op koers naar financieel herstel.  De begroting 2016 kent een positief resultaat wat betekent dat de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. Voor het eerst sinds 2010 worden er geen nieuwe bezuinigingen voorgesteld. Het aantal financiële risico’s is afgebouwd en de buffer om de resterende risico’s af te dekken neemt toe.  En dit doet de SP niet alleen,  maar dit positief resultaat wordt bereikt door samen te werken. Dit in de lijn van ons coalitieakkoord “ samen aan zet”
Met de nodige besparingen is het gelukt een spaarplan te maken om nog vóór de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2018 weer te kunnen spreken van een financieel gezonde situatie.. En dat op een manier waarop niemand met goed fatsoen kan zeggen dat Vlaardingen een spookstad is geworden. In tegendeel. Vlaardingen leeft! 

Kasper Vink

Fractievoorzitter SP-Vlaardingen

Reacties

Geweldig gedaan, ben trots op jullie! Maar... ik hoop dat jullie beseffen dat dit slechts het begin is om Vlaardingen weer echt een bruisende stad te maken.

Reactie toevoegen

U bent hier