h

Geen Nederlandse taal, wel sanctie

7 december 2015

Geen Nederlandse taal, wel sanctie

Op 1 januari 2016 wordt er bij wet een taaleis van kracht. Een eis waar, als men er niet aan voldoet of kan voldoen op gesanctioneerd kan worden. Sommigen gemeenten gaan hier de randjes van de wet opzoeken en noemen zichzelf de light of ultra light gemeente. Zij zijn niet voornemens te pas en te onpas sancties op te leggen en maken ook bezwaar tegen de geringe financiele bijdrage die het rijk levert. Dit kabinet geeft er 5 miljoen aan uit en gooit hun opgelegde beleid, wederom over de schutting bij de gemeenten.

 

Naar aanleiding van de nieuwe wet heeft onze fractie vragen aan het college van B&W gesteld:

1.Hoever is de gemeente Vlaardingen al in de voorbereiding op deze wet die 1 januari aanstaande in gaat? 

2.Heeft het college de mensen, die de taal niet beheersen al benadert, dus ook de nieuwkomers?

3.Biedt u nu al taalcursussen in het kader van reïntegratietrajecten aan mensen, die vanwege het gebrek aan de Nederlandse taal niet aan het werk kunnen komen?

4.Zo nee, Bent u net als de grote gemeenten voornemens de verplichte taalcursussen alleen te gaan aanbieden in het kader van bestaande reïntegratietrajecten van werklozen, dit ook om de onnodige bureaucratie te voorkomen? 

5.Wat zijn de financiële gevolgen voor onze gemeente? 

6.Komt er een eigen bijdrage voor de cursisten?

7.Worden onze nieuwkomers in Vlaardingen vooraf getoetst op haalbaarheid, denk hierbij aan bijv. analfabetische mensen? 

8.Zo ja, worden alle mensen die het écht niet kunnen halen, vrijgesteld van deze taalcursus?

9.Bent u bereidt om, net als de grote gemeente waaronder, Amsterdam, Den Haag en Utrecht de light versie uit te voeren en dus zeer zorgvuldig met het sanctie beleid om zal gaan, dus alleen maar de niet willers sanctioneert wanneer alle andere opties uitgeput zijn? Zo nee, waarom niet? 

Reacties

Ho!
Sommigen gemeenten gaan hier de randjes van de wet opzoeken en noemen zichzelf de light of ultra light gemeente. Zij zijn niet voornemens te pas en te onpas sancties op te leggen en maken ook bezwaar tegen de geringe financiele bijdrage die het rijk levert.
Halen we hier niet twee dingen door elkaar?

Wat kunnen mensen ècht niet? Een andere taal leren?
Met hulp, uiteraard, óók voor analfabeten.
Wiens brood men eet, diens taal men spreekt. Maar dan in een andere betekenis. Als u begrijpt wat ik bedoel.

Reactie toevoegen

U bent hier