h

SP stemt tegen Rotterdamwet in de Westwijk

16 december 2015

SP stemt tegen Rotterdamwet in de Westwijk

De SP-fractie heeft tegen de invoering van de Rotterdamwet in de Westwijk gestemd. Met deze wet kunnen woningzoekende minima uit bepaalde buurten worden geweerd wanneer er in die buurt veel overlast is. SP-raadslid Frank Hoogervorst: “Wij zijn er tegen dat mensen met een laag inkomen worden weggezet als overlast gevend. Ons voorstel om deze minima ieder geval elders een woning aan te bieden werd – ondanks de aanbeveling door de wethouder - door de raad weggestemd.”

Afgelopen week ging de SP met Westwijkbewoners in gesprek over het Rotterdamwetvoorstel. De uitkomsten van deze gesprekken zijn gebundeld in een rapport welke is te lezen op de SP-site. Uit het rapport blijkt dat 14% in de wijk vaak overlast ondervindt, maar slechts 3% vindt dat minima vervolgens uit de wijk moeten worden geweerd.

De regeling zal overigens weinig verandering bieden: “Het heeft slechts betrekking op 650 woningen. Aangezien mensen hooguit één keer in de tien jaar verhuizen komen er van die woningen hooguit 65 per jaar beschikbaar. Als een kwart van de woningzoekenden die zich op die woningen inschrijven in de bijstand zit dan gaat het slechts om 16 bewoners per jaar die niet welkom zijn. Dat zet weinig zoden aan de dijk als je de leefbaarheid in een wijk met 12.000 bewoners wil beïnvloeden.” Aldus Hoogervorst. 

Reactie toevoegen

U bent hier