h

BETAALD PGB OOK SEIZOENSKAARTEN IN VLAARDINGEN!

1 maart 2016

BETAALD PGB OOK SEIZOENSKAARTEN IN VLAARDINGEN!

Naar aanleiding van een artikel op dinsdag 1 maart  uit het AD over wellicht het onterecht uitbetaalde persoonsgebonden Budget (PGB) uitkeringen heeft de SP fractie Vlaardingen het college van B&W vragen gesteld.

Ook Vlaardingen heeft de PGB's voorgeschoten, of dit zonder check vooraf is gebeurt is voor onze fractie niet duidelijk. Vlaardingen loopt indien ook hier geen check heeft plaatsgevonden de nodige financiele risico's en willen derhalve duidelijkheid van het college omtrent de eventueel terug te vorderen kosten en wat de uiteindelijk kostenpost voor de gemeente zelf zal worden. "Het kan niet zo zijn dat de kosten van bijvoorbeeld een seizoenskaart voor welke sport dan ook door de gemeente gesubsidieerd wordt, we moeten alles in het werk stellen dit geld terug te vorderen"  aldus Wijker.

Dit artikel werpt bij onze fractie dan ook de nodige vragen op:

  1. Hoeveel PGB aanvragen zijn er in 2015 goedgekeurd zonder een toetsing van rechtmatigheid?
  2. Indien dit het geval is, zijn de PGB aanvragers die zonder toetsing van rechtmatigheid dit geld hebben gekregen bij u in beeld?
  3. Hoe denkt het college de onterecht uitgekeerde PGB's terug te kunnen vorderen?
  4. Welk financieel risico loopt Vlaardingen als de auditdienst geen goedkeurend stempel zal zetten op de accountantsverklaring?
  5. In april zal precies duidelijk worden wat de aard en de omvang van de resterende onrechtmatigheid is.
  6. Is het college bereid de raad per direct in te lichten over de(eventuele) financiele impact die dit voor onze gemeente kan hebben?

Reactie toevoegen

U bent hier