h

Bestemming Unilever locatie

5 december 2016

Bestemming Unilever locatie

Onlangs is bekend geworden dat Unilever uit Vlaardingen zal vertrekken, dit heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid in de regio.
Het college is al in gesprek geweest met Unilever over de bestemming van de locatie waar Unilever nu nog gevestigd is.
Unilever heeft aangegeven graag mee te willen denken en werken aan een mooie toekomst voor deze locatie.

De SP is van mening dat deze locatie zich uitstekend leent voor diverse soorten van wonen, denk hierbij o.a. aan jonge starters, ouderen, mensen die door omstandigheden opnieuw moeten beginnen of zelfs een mogelijkheid tot kleine kantoren.
Het huidige kantoorpand van Unilever kan dan mogelijk zelfs voor deze doeleinde gerenoveerd worden.
De SP is benieuwd naar de visie van het college, daarom hebben wij de volgende vragen gesteld.

  1. Bent u het met de SP eens dat de locatie geschikt is voor bovengenoemde woon doeleinde?
  2. Zo nee, waarom niet?
  3. Wilt u in de toekomstige gesprekken met Unilever in gaan zetten op deze woonsoorten?
  4. Zo nee, waarom niet?
  5. Gaat u inzetten op sloop van de huidige gebouwen of wilt u deze renoveren?

Reactie toevoegen

U bent hier