h

SP: Voorrang voor Vlaardingse woningzoekenden

12 januari 2018

SP: Voorrang voor Vlaardingse woningzoekenden

Foto: SP

De SP stelt voor Vlaardingers voorrang te geven op huurwoningen in Vlaardingen zolang andere gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen of de Rotterdamwet toepassen. SP-lijsttrekker Arnout Hoekstra: “Vlaardingen heeft een groot aantal sociale huurwoningen en toch is er een wachtlijst. Dit komt omdat regiogemeenten hun woningzoekenden naar Vlaardingen doorverwijzen. Door de invoering van de Rotterdamwet en omdat andere gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, zijn deze woningzoekenden uit de regio op Vlaardingen aangewezen.”

Afgelopen jaar organiseerde de SP-afdeling Vlaardingen een grootschalige enquête onder Vlaardingse woningzoekenden. Van de ruim tweehonderd ondervraagde woningzoekenden is 67% langer dan een jaar al op zoek naar een woning. 23% zoekt al minimaal vijf jaar naar een woning. Uit de enquête komen veel schrijnende en persoonlijke problemen naar voren. Het gaat lang niet altijd alleen om starters, maar ook om huurders die een andere woning zoeken als gevolg van een scheiding, geboorte van een kind, ziekte of handicap of doordat men door werkloosheid de huidige dure huur of hypotheek niet meer kan betalen.

Het voorstel om Vlaardingers voorrang te geven gaat vooralsnog om een tijdelijke maatregel: “Sinds 2005 zijn er al regionaal afspraken gemaakt over de woningproductie, maar deze worden gewoon aan de laars gelapt. Zolang de regio de afspraken niet nakomt zijn we genoodzaakt deze maatregel te handhaven. Wij willen gemeenten in de regio onder druk zetten om hun verantwoordelijkheid te nemen.” aldus Hoekstra. De maatregel maakt onderdeel uit van het SP-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Reactie toevoegen

U bent hier