h

Wethouderskandidaten zijn bekend

23 mei 2018

Wethouderskandidaten zijn bekend

Het nieuwe college krijgt vijf wethouders; de grootste partijen leveren ieder één wethouder. De kandidaat wethouders zijn Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen), Arnout Hoekstra (SP), Bart Bikkers (VVD), Bart de Leede (GroenLinks) en Jacky Silos (CDA). De benoeming staat gepland tijdens een extra raadsvergadering op 5 juni. De gesprekken over de portefeuilleverdeling worden deze week gevoerd. [<--break->]
Alle partijen

De afgelopen weken is door formateurs Frans Hoogendijk en Arnout Hoekstra gewerkt aan de ambities voor Vlaardingen. Geen traditioneel coalitieakkoord van alleen de collegepartijen, maar een akkoord geschreven op basis van de ambities en verkiezingsprogramma’s van alle twaalf partijen in de gemeenteraad.

Wennen

Hoogendijk en Hoekstra kijken met vertrouwen uit naar een spoedige benoeming van een nieuw college: “Deze nieuwe manier van werken is voor iedereen even wennen. Wij hebben het gevoel dat het vertrouwen in dit proces en de basis voor brede samenwerking in de raad groeit. Als dit slaagt is het oude systeem van oppositie en coalitie snel verleden tijd.”

Raadsakkoord

Het raadsakkoord benoemt concrete maatregelen die de komende vier jaar nodig zijn. Vervolgens worden deze maatregelen verwerkt in de begroting. Bij de uitwerking van het raadsakkoord worden inwoners, bedrijven, organisaties en andere belanghebbenden betrokken. Ook dat is nieuw voor Vlaardingen.

Reactie toevoegen

U bent hier