h

Een nieuw college, een nieuwe manier van werken

6 juni 2018

Een nieuw college, een nieuwe manier van werken

Foto: Irene Hoekstra / www.irenehoekstra.nl

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft er unaniem voor gekozen om een raadsbreedprogramma te schrijven. Er is daarom niet meer zoiets als een coalitie en er is dus ook geen coalitieakkoord. De vijf partijen die een wethouder leveren hebben samen wel een meerderheid, maar hebben onderling niet op inhoud onderhandeld. De aanleiding voor deze verandering is de onvrede over het model waarbij oppositiepartijen vier jaar lang buitenspel zouden staan omdat zaken binnen een coalitie konden worden afgekaart.

Het voordeel voor de SP is dat wij niets hebben ingeleverd. Wij zijn dus volledig vrij in waar wij voor- of tegenstemmen, zoals in de oppositie. Het nadeel is dat wij niet op voorhand hele concrete punten hebben kunnen uitonderhandelen. Dat maakt dat onze fractie extra hard aan de slag moet om met goede initiatiefvoorstellen te komen, en keer op keer een meerderheid moet zien te overtuigen.

Wij hebben met alle twaalf partijen een ‘rompakkoord’ geschreven. Daarin staan hele globale ambities zoals dat iedereen goede zorg moet krijgen en er voor iedereen goede en betaalbare huisvesting moet zijn. De komende tijd gaan raad, college en inwoners deze ambities verder uitwerken in een raadsprogramma. Ook daarin zal de fractie aan de slag moeten om zoveel mogelijk het SP-geluid vertaald te zien worden in het programma.
Wat de SP wel al heeft weten binnen te halen is een wethouderspost. Arnout Hoekstra is inmiddels opnieuw benoemd als wethouder. Hij heeft een zeer invloedrijke portefeuille met daarin volkshuisvesting, financiën, grondzaken, vastgoed en ruimtelijke ordening.

Concluderend: De inhoud is niet vooraf in de achterkamers uitonderhandeld. Wij onderschrijven dat het goed is dat de macht niet door een krappe meerderheid (coalitie) wordt weggekaapt. Hierdoor zou het niet meer moeten zijn dat er een oppositie is die vier jaar niets te zeggen heeft. Dat vraagt wel van alle twaalf partijen dat zij die verantwoordelijkheid ook serieus oppakken. Wij zullen die rol in ieder geval serieus oppakken en komen met overtuigende, realistische en socialistische initiatiefvoorstellen.

namens de SP-afdeling Vlaardingen,
Willem de Man, afdelingsvoorzitter SP Vlaardingen
Kasper Vink, fractievoorzitter SP Vlaardingen
Arnout Hoekstra, wethouder SP Vlaardingen

Reactie toevoegen

U bent hier