h

SP heeft nieuwe fractie

13 juni 2018

SP heeft nieuwe fractie

Met trots mag ik u mededelen dat de fractie van de SP nu een vaste samenstelling heeft.

Door de installatie van Arnout Hoekstra tot wethouder kon de eerstvolgende op onze kieslijst Alke van Marsbergen geïnstalleerd worden als Raadslid

Maandag 11 juni hebben we de 1e fractievergadering gehad in deze nieuwe setting.  Daarin hebben we een aantal belangrijke zaken behandeld als wie wordt de fractievoorzitter en de portefeuille verdeling.  Met unanieme stemming is Kasper Vink benoemd tot fractievoorzitter.  Hij bekleedde deze functie al eerder in de periode 2014 -2016 maar moest toen vanwege persoonlijke omstandigheden het stokje overgeven aan Frank Hoogervorst.

Frank heeft vervolgens de functie vervuld tot aan de verkiezingen 2018. 

Verder zijn de portefeuilles als volgt verdeeld;

Kasper Vink ( fractievoorzitter)->   Financien , Vastgoed , Grond,Economie en kunst en cultuur

Ingrid Wijker -> Stroopopwaarts , Verkeer , Milieu , Armoedebestrijding en Integratie

Alke van Marsbergen -> Veiligheid , Zorg , Jeugd , Groen , Archeologie en Sport

Marcel Kerkhof -> Huisvesting , Burgerparticipatie Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid en Omgevingswet

De fractie wordt ondersteund door de fractiesecretaris Jasper van de Velden.

Mocht u vragen  hebben aan de fractie kunt u deze via Jasper indienen.

Uiteraard mag u altijd de fractieleden ook persoonlijk benaderen.

We zien uit naar 4 constructieve jaren.

 

Fractie SP-Vlaardingen

Reactie toevoegen

U bent hier