h

Steun humanitaire hulp en cultuur. Sloop de oude sporthallen aan de Vetteoordskade

19 november 2018

Steun humanitaire hulp en cultuur. Sloop de oude sporthallen aan de Vetteoordskade

Foto: SP
Afgelopen zomer blokkeerde de gemeenteraad de sloop van de oude sporthallen aan de Vetteoordskade. Deze worden al meer dan twintig jaar niet meer gebruikt voor het bewegingsonderwijs. Sinds die tijd worden deze gratis ter beschikking gesteld, onder meer aan stichting Spoetnik. Sinds kort maakt ook de Cultuurwerkplaats gratis gebruik van een deel van het gebouw. De gemeenteraad had eerder zonder bezwaar kennis genomen van de sloop die nodig is voor de uiteindelijke herstructurering van het gebied. Het college heeft nu de financiële consequenties in kaart gebracht wanneer deze oude gymzalen conform de aangenomen raadsmotie langer in stand moeten worden gehouden. De SP is van mening dat het niet verantwoord is om deze oude opstallen langer in stand te houden. Dat sluit niet uit dat humanitaire hulp en cultuur niet geholpen kunnen worden.

De afgelopen twintig jaar heeft Spoetnik gratis gebruik mogen maken van de oude gymzaal. Zoals vaker in de gemeenteraad wordt gesteld: Gratis bestaat niet. De gemeente heeft al die tijd de kosten voor onderhoud, kapitaalslasten, opstalverzekering, belastingen en nutvoorzieningen de rekening betaald. Feitelijk een verkapte subsidie. De SP steunt daarom het college om dergelijke verkapte subsidie zichtbaar te maken door conform de Wet Markt en Overheid de kostendekkende huur in rekening te brengen, en indien wenselijk deze vervolgens te subsidiëren. Dat maakt de geldstromen transparant, en is overigens al enige tijd dankzij een Europese richtlijn verplicht. De gemeente rekent voor dat de kostprijs voor de Spoetnikhal €15.400 per jaar bedraagt. Voor de Cultuurwerkplaats betreft dit €25.740 per jaar. En snelle rekenaar beseft hoeveel geld er cumulatief de afgelopen twintig jaar via een versluierde weg naar dit gebouw is gegaan, zonder dat de raad daar ooit over geconsulteerd en geïnformeerd is. Om de huur te kunnen betalen moeten Stichting Spoetnik en de Cultuurwerkplaats een vergelijkbaar jaarbedrag aan subsidie ontvangen om de huurlasten te kunnen betalen. Is dat wenselijk?

Stichting Spoetnik
Stichting Spoetnik doet goed werk voor de bevolking van Oekraïne. Met een groot aantal vrijwilligers zamelen zij grote hoeveelheden bruikbare spullen in, zoals gebruikt meubilair van scholen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en kantoren. Een groot aantal vrachtwagens worden per jaar geladen om naar Oekraïne te vertrekken. Een sympathieke activiteit. Om als gemeente 15 duizend euro per jaar te verstrekken, moet er eerst antwoord komen op de volgende vragen: Is het een gemeentelijke taak om internationale humanitaire hulpverlening te subsidiëren? Zo ja, waarom aan Oekraïne, en hebben andere instanties met vergelijkbare intenties voor andere plekken op de wereld dan ook recht op subsidie? Zo ja: Hoe maak je die afweging?

Cultuurwerkplaats
De SP is een voorstander voor gemeentelijke steun aan cultuuractiviteiten. De Cultuurwerkplaats kon tijdelijk gebruik maken van de sporthal om zo tijdelijk cultuuractiviteiten van onderdak te voorzien. Zij waren vanaf het beging van aan op de hoogte dat dit een tijdelijke ‘antikraak’ oplossing was. Inmiddels is het middel een doel geworden. De SP ziet graag dat het college alternatieve mogelijkheden uitwerkt en onderzoekt of het mogelijk is om voor minder kosten en een toekomst bestendige manier op een andere plek deze activiteiten onder te brengen. 

SP: Steun voor humanitaire hulp en culturele activiteiten
De SP verzoekt het college te onderzoeken of er samenwerkingsmogelijkheden zijn met bijvoorbeeld Stichting Salamo (hulp aan Macedonië) en de Springfoundation (hulp aan Vlaardingers in armoede). Deze organisaties zitten ook een tijdelijk leegstand gemeentelijk vastgoed welke ook op termijn gesloopt of verkocht moeten worden. Ook kan er wellicht samenwerking worden aangegaan met Het Goed, de ringloopwinkel welke ook bijdraagt aan duurzaam hergebruik van gebruikte spullen. Irado is aandeelhouder van Het Goed, Gemeente Vlaardingen is aandeelhouden van Irado, dus daar liggen zeker mogelijkheden. Daarbij kan er een mogelijke opvolger van de kledingbank ‘Het komt wel goed’ worden gezocht en betrokken, welke nog steeds enorm door de doelgroep wordt gemist. Ook kunnen er verbanden worden gelegd met de diaconie en de voedselbank. De voedselbank is inmiddels een goed voorbeeld van een instelling die via kostendekkende huur en compenserende subsidie voorzien is van kwalitatieve huisvesting met een meerjarig toekomstperspectief. Wij zien dat graag ook voor andere goede doelen, in plaats van antikraakovereenkomsten zonder huurbescherming. Zo zitten ook YETS en Antipesto antikraak in een tijdelijke onderkomen dat op korte termijn verkocht zal worden. Ook deze twee organisaties zouden een plek moeten kunnen krijgen in een groter gemeentelijk maatschappelijk verzamelgebouw.

Gedacht kan worden aan ander leegstaand vastgoed wat geen hoge onderhoudslasten met zich meebrengt en niet op korte termijn zal moeten verdwijnen, zoals het Unilevergebouw. Ook kan onderzocht worden of deze activiteiten niet in de bestaande gemeentelijke cultuurinstellingen ondergebracht kunnen worden, zoals in Kade40, De Kroepoekfabriek of in de Stadsgehoorzaal.

Duidelijke subsidievoorwaarden: Geen steun aan oorlog en buitenlandpolitiek
Indien de gemeenteraad besluit om Stichting Spoetnik te subsidiëren, dan stelt de SP een aantal subsidievoorwaarden voor om te voorkomen dat dit geld – en daarmee dit gebouw – gebruikt wordt voor activiteiten de niet binnen de kaders van het gemeentelijk beleid passen.

Op de website van Stichting Spoetnik (*afbeelding 1) valt te lezen dat zij op 17 juni een benefietavond avond hebben georganiseerd, waarvan de opbrengst ten gunste kwam voor nachtkijkers voor Oekraïense soldaten. De SP is van mening dat de gemeente geen faciliterende rol dient te vervullen in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Foto: SP / *Afbeelding 1

*Afbeelding 1

Toen in 2016 Nederland zich via een referendum mocht uitspreken over het associatieverdrag met Oekraïne, had Spoetnik een prominente rol in de landelijke JA-campagne. Zij faciliteerde Oekraïense jongeren die in Nederland campagne kwamen voeren door Roshen-chocolaatjes van Petro Porosjenko uit te delen, vroegen subsidie aan bij de referendumcommissie en waren duidelijk aanwezig op de vele landelijke referendumbijeenkomsten om te pleiten voor een ‘ja’. Het is aan hen vrij om de belangen van de Oekraïense regering te behartigen, maar de SP is van mening dat dit niet met (indirecte) gemeentesteun mag gebeuren. 

Reactie toevoegen

U bent hier