h

Vlaardingers betalen de prijs voor goedkope arbeid in Westland

15 november 2018

Vlaardingers betalen de prijs voor goedkope arbeid in Westland

In de Westlandse glas- en tuinbouwsector hebben investeerders en eigenaren van tuinbouwbedrijven belang bij goedkope en productieve arbeiders. Sinds het binnen Europa mogelijk is om arbeiders vrij en vergunningloos rond te slepen, wordt daar in de tuinbouwsector gretig gebruik van gemaakt. Deze arbeidsmigranten moeten ook ergens wonen en leven. Vlaardingen is een van de gemeenten die ongevraagd met deze huisvestingsopgave wordt opgezadeld.

De gemeente is niet verplicht om arbeidsmigranten van woonruimte te voorzien, maar kan hen ook niet weigeren. Beleggers (huisjesmelkers) helpen deze Europese woningzoekenden graag aan een woning. Dit door goedkope koopwoningen op te kopen, om deze vervolgens met zoveel mogelijk rendement te verhuren. Tot op heden is het de gemeente niet gelukt deze praktijken aan te pakken. Het is belangrijk om dit aan te pakken. Niet zo zeer omdat Europese migranten niet welkom zijn, maar omdat deze woningen onttrokken worden aan het al zeer schaarse aanbod van woningen voor de reeds aanwezige woningzoekenden. Ook maakt het korte verblijf van seizoensarbeiders dat deze woningen fungeren als pension, waar mensen tijdelijk verblijven en niet investeren hun positie binnen de samenleving. Het is daarom onwenselijk dat woonhuizen veranderen in hotels/pensions.

Aanpak huisjesmelkers

Om de overlast van arbeidsmigranten, het uitbuiten van deze arbeiders tegen te gaan en om te zorgen dat deze woningen beschikbaar blijven voor reguliere woningzoekenden, moeten vooral de huisjesmelkers worden aangepakt. SP-wethouder Arnout Hoekstra heeft de gemeenteraad een notitie gestuurd met alle mogelijk denkbare maatregelen om deze huisjesmelkers aan te pakken.

Het thema ‘overlast arbeidsmigratie’ brengt bij veel bewoners emoties met zich mee. Mensen die zich niet gehoord en/of begrepen voelen, spraken meerdere malen in bij de diverse beeldvormende vergaderingen. De SP begrijpt de zorgen van de bewoners. Daarentegen heeft de SP weinig begrip voor de aarzelende houding van raadsleden die zich hierover moeten buigen. De SP is van mening dat de startnotitie van de wethouder de juiste componenten bevat voor een voortvarende aanpak van het opkopen en doorverhuren aan uitzendbureaus door huisjesmelkers, pandjesbazen en overige dubieuze zakenlieden.

Bij de behandeling van de startnotitie gaat het niet om de mogelijke komst van Polenhotels aan de Zwanensingel, Nijverheidsstraat en de Zuidbuurtseweg. Het gaat in deze notitie om het tegenhouden van het toenemende probleem dat individuele appartementen worden opgekocht door huisjesmelkers. De startnotitie heeft alle mogelijkheden, die juridisch haalbaar zijn,  gebundeld en voorgelegd in een aantal keuzes. Zo kan er in bepaalde wijken straks een verbod gaan gelden op het splitsen van aktes. Dit houdt in dat kamerverhuur niet meer mogelijk is.

 Ook is er een pakket aan steunmaatregelen voor VVE’s die zich geconfronteerd zien met de huurders van de nieuwe eigenaren binnen hun vereniging. 

De komst van Polenhotels
Waarom is er dan toch sprake van een mogelijke komst van drie Polenhotels? Dat komt voort uit het convenant dat de vorige wethouder heeft gesloten met de uitzendbureaus en de woningcorporaties. Daarin staat dat de gemeente zou meewerken aan de huisvesting van 300 arbeidsmigranten. De afgelopen jaren gebeurde dat via tijdelijke verhuur van voor sloopgenomineerde huurwoningen. De Valkenhof is nog het enige flat waar dat nog van toepassing is, en ook deze zal binnenkort gesloopt worden. Het vorige college heeft daarom de intentie uitgesproken mee te werken aan vervangende ruimte in de vorm van grootschalige tijdelijke huisvesting, oftewel Polenhotels.

Om dat mogelijk te maken zal het college en/of raad akkoord moeten gaan met het aanpassen van bestemmingsplannen. Ondanks het convenant en de eerdere intentieverklaring is het nog maar de vraag of de nieuwe gemeenteraad hier aan mee zal werken. Er is immers geen coalitieakkoord waarin hierover afspraken zijn gemaakt. Ten tijde van het opstellen van het convenant was er nog geen zicht op een adequate aanpak van huisjesmelkers. De toenmalig wethouder kon de problemen in de volkswijken niet anders aanpakken dan door het mogelijk te maken om de problemen te verplaatsen. Nu er mogelijkheden zijn om de problemen in de wijken aan te pakken met de aanpak van huisjesmelkers, vragen wij ons als SP af of het dan nog nodig is om de problemen te verplaatsen via Polenhotels. 

 

Wij voelen ons niet verantwoordelijk voor het realiseren van hotels voor de glastuinbouwsector. Laat de tuinders zelf maar verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn er voor de belangen van inwoners en arbeiders. Het economische belang van tuinders is niet de verantwoordelijkheid van de Gemeente Vlaardingen. Wij gaan deze bedrijven niet helpen aan dergelijke hotels in kwetsbare wijken.

 

Reactie toevoegen

U bent hier