h

SP Vlaardingen verbolgen over zetelroof

17 februari 2019

SP Vlaardingen verbolgen over zetelroof

Het afdelingsbestuur van de SP Vlaardingen heeft met verbazing kennisgenomen van het vertrek van vier SP-raadsleden. Wij erkennen dat de politieke situatie binnen de Vlaardingse gemeenteraad al enige tijd ernstig gemankeerd is. Naar ons inzicht heeft de SP-fractie daar tot voor kort altijd adequaat op gereageerd.

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gaven een ingewikkelde uitslag. Met een zeer gefragmenteerd beeld van 12 fracties was het op voorhand lastig een stabiele meerderheidscoalitie te vormen. De twee grootste partijen - ONS en SP - waren gelijktijdig grote rivalen. Het formatieproces gaf als uitgangspunt om te komen tot een raadsbreed akkoord, zonder coalitievorming.

Het raadsakkoord werd raadsbreed geschreven, maar toen het akkoord in stemming werd gebracht bleek het verre van raadsbreed gesteund te worden. Met een motie van wantrouwen werd getracht de SP door Leefbaar en PvdA te vervangen. De begroting werd met een krappe meerderheid aangenomen, waarbij de grootste partij met enorme tegenzin instemde.

De SP-fractie deed het voorstel om terug naar de tekentafel te gaan om een stabiele meerderheidscoalitie te vormen. Dit voorstel werd slechts gesteund door D66 en ChristenUnie/SGP, terwijl aanvankelijk ook VVD, CDA en GroenLinks de kritiek van de SP deelde. De SP kon niet anders dan haar wethouder terugtrekken. In opdracht van de burgemeester en de commissaris van de koning werd er een extern onderzoek uitgevoerd naar de bestuurskracht van Vlaardingen. Vorige week verscheen het onderzoeksrapport van Andersson Advies.

Dit rapport onderschrijft het pleidooi van de SP dat het huidige bestuursmodel niet werkt en dat er zo snel mogelijk moet worden gewerkt aan een stabiel meerderheidscollege.

De door Andersson onderschreven analyse van de huidige politieke situatie gaf en geeft voldoende aanleiding om te concluderen dat de SP in november het juiste besluit heeft genomen om uit het huidige college te stappen.

Door politieke tegenstanders zijn complottheorieën de wereld in geholpen. De conclusies van Andersson worden door hen ontkent, en de kandidatuur van Arnout wordt als aanleiding gezien voor een vooropgezet plan. Deze theorie kan echter simpel worden ontkracht: De personen die het besluit namen om uit het college te stappen waren niet van zijn kandidatuur op de hoogte. Arnout kon hen daar nog niet over informeren omdat dit nog vertrouwelijk was. Arnout liet al in juli, september en oktober in interviews duidelijk blijken moeite te hebben met de werkwijze van de raad, ver voordat hij kon weten dat hij de lijst zou gaan aanvoeren voor het Europees Parlement. Van zijn vertrek als wethouder was dus ook sprake geweest wanneer hij geen kandidaat was geweest. Wij betreuren het dat de fractie werd verdacht van opzet.

De afdeling is geschrokken van het drastische besluit van de fractie. De relatie tussen de afdeling en de raadsleden was de afgelopen tijd vrij stroef.  Maar het afdelingsbestuur had echter het idee dat de relatie aan de beterende hand was en er stonden nog diverse gesprekken samen op de agenda. Een deel van de fractie heeft persoonlijke gesprekken gevoerd met Remi Poppe. Daarbij kwamen de nu aangevoerde argumenten niet meer voor. De fractieleden benadrukten daarbij dat ze zich volledig achter de door henzelf opgestelde motie stonden.Het afdelingsbestuur staat open voor een gesprek met de raadsleden om weer wat dichter tot elkaar te komen. Indien zij daar van af zien respecteren wij die keuze maar hebben wij wel bezwaar tegen zetelroof. De kiezers die op de SP hebben gestemd hebben recht op SP-vertegenwoordiging in de raad. Het afdelingsbestuur heeft de vertrekkende raadsleden gevraagd om in dat geval hun zetel terug te geven.

De SP is en blijft actief in Vlaardingen. De SP blijft actief in buurten en straten om samen met inwoners de stad mooier en socialer te maken en misstanden aan de kaak te stellen, met of zonder raadsfractie.

Reactie toevoegen

U bent hier