h

Reactie SP op coalitieakkoord Vlaardingen

24 mei 2022

Reactie SP op coalitieakkoord Vlaardingen

Vanavond sprak de gemeenteraad over het coalitieakkoord van VVD, GroenLinks, Leefbaar Vlaardingen, D66, CDA en ChristenUnie/SGP. Hier de reactie van de SP:

 De SP-fractie heeft met interesse kennisgenomen van het voorliggende coalitieakkoord. Wij hebben deze op de inhoud beoordeeld. Beoordeeld op wat er in staat, en ook op wat er allemaal niet in staat.

Hoewel wij als SP en onze achterban nog steeds zeer verontwaardigd zijn over het feit dat wij als grote partij buiten de formatie zijn geplaatst, zullen wij onze rol niet vanuit rancune vervullen. 

Zeker niet alles wat er in het akkoord staat is slecht. Er staan zeker ook hele goede voornemens is. Goede voorstellen, en die zitten er tussen, zullen wij als SP altijd steunen. Maar dat wat er in staat wat ons niet bevalt zullen wij bestrijden, voor dat wat er ontbreekt zullen wij de komende periode zelf als voorstellen voorleggen.

Wij vinden het jammer dat wij niet eerst de gelegenheid hebben gekregen om onze kritiek en onze alternatieven voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad, zodat het in dit voorstel meegenomen kan worden. Zeker wanneer er vanuit de formerende partijen gesproken wordt over een uitgestoken hand. Wij zien die hand niet. Kennelijk mogen wij meepraten over de uitvoering van jullie plannen, maar mogen wij niet meepraten over de plannen zelf.

Mocht dit allemaal een misverstand zijn, en de uitgestoken hand oprecht zijn, dan wil ik de raad graag de gelegenheid geven dat via een motie uit te spreken. Een motie waarin ik samen met zeven andere fracties voorstel om het voorliggende stuk als een eerste aanzet te beschouwen en raadsbreed te bespreken alvorens wij deze definitief vaststellen. Alleen dan is er serieus sprake van een oprechte uitgestoken hand. 

Bouwen en wonen
Dit college wil minimaal 50% van de nieuwe woningen in het middeldure en dure segment bouwen. Daarmee willen ze rijke inwoners van buiten aantrekken, en gezinnen met een laag inkomen de stad uit jagen. Op dit punt gaat u de SP de komende jaren tegen u vinden. Wij zullen met voorstellen komen om juist te bouwen voor de doelgroep die afhankelijk is van een betaalbare woning. Dus voldoende huurwoningen onder de huurtoeslaggrens, en koop onder de 3 ton. 

Afgelopen weekend zijn wij als SP in de Westwijk bij verschillende gezinnen thuis geweest. In een buurt die u wilt slopen. Gezinnen die tussen de 400 en 500 euro per maand betalen voor een slecht onderhouden huurwoning. Deze mensen weten niet waar ze naartoe moeten, zodra u na de sloop daar dure huizen gaat bouwen. Ik wil graag van het college weten wat zij voor deze Vlaardingers gaan doen. Kunnen ook Vlaardingers met een inkomen tot en met modaal in Vlaardingen blijven wonen of moeten zij wijken voor de rijken?

Energietransitie
Mooi dat de coalitie werk wil maken van de energietransitie.
We zien echter wel veel van hetzelfde terug; verduurzamen wordt vooral gezien als een opdracht aan individuele inwoners die zelf met zonnepanelen, warmtepompen en isolatie aan de slag moeten, al die niet ondersteund door steunpunten en subsidiepotjes.

Dat is leuk voor de vermogende huishoudens die het kunnen betalen en weten hoe aanspraak te maken op dit soort potjes. Maar wat gaat u doen om iedereen mee te krijgen?
Juist voor de laagste inkomens wordt energie onbetaalbaar, maar zijn niet in staat om grote investeringen te doen, of zijn als huurder niet de eigenaar van de woning.

U kunt het zich veroorloven jaarlijks jolig een warmetruiendag te organiseren, maar er zijn inmiddels huishoudens die dagelijks noodgedwongen koud douchen.

Gisteren sprak eurocommissaris Timmermans bij Buitenhof uit dat we kunnen verwachten dat de energieprijzen nog veel verder gaan stijgen. Geen probleem voor de Tesla rijder met een nul op 

Deze energie tweedeling kunnen wij alleen aanpakken met met collectieve energiemaatregelen. Dat kun je niet aan de individu overlaten, dat moet je samen doen. Daarom gaan wij voorstellen een Vlaardings energiebedrijf op te zetten.

Milieu
Vlaardingers leggen het sinds begin vorige eeuw af tegen het economisch belang om geld te verdienen door het milieu te verzieken. Dit heeft altijd de leefomgeving en de gezondheid van de Vlaardingers direct aangetast. In onze regio is de levensverwachting in goed ervaren gezondheid het laagste van het land. Wij vinden het dan ook vreemd dat de coalitie niets schrijft over wat zij vinden van het plan van het hoogheemraadschap om direct naast een woonwijk een waterzuiveringsinstallatie te bouwen met alle vormen van overlast die daar bij komen kijken. Ik wil graag weten hoe u daar in zit. Ik kan u laten weten dat de SP in verzet zal komen tegen zware industrie dicht bij de woonomgeving.

Woorden van dank zijn op zijn plaats voor het feit dat u het SP-voorstel voor walstroom uit ons programma heeft overgenomen. Samen met bewoners voeren wij inmiddels al jaren actie tegen de herrie en uitstoot van de schepen in onze haven. Wij zien graag spoedig een verdere uitwerking van dit voornemen.

Arbeidsmigranten
In Vlaardingen wonen en leven veel arbeidsmigranten. Zij zijn nodig omdat werkgevers niet bereid zijn een loon te betalen dat voor Nederlandse begrippen voldoende is om van te bestaan. Deze arbeidsmigranten zijn kwetsbaar voor uitbuiting. Hun werkgever is vaak hun huurbaas, vervoerder en zorgverzekeraar. Deze afhankelijkheidspositie maakt hun kwetsbaar. De wetmatigheden van de kapitalistische economie nodigt werknemers en investeerders uit deze kwetsbaarheden te misbruiken. De arbeidsinspectie heeft recent een vernietigend rapport geschreven over deze misstanden. Zij schrijven tevens dat de lusten van de bedrijven liggen, en de lasten bij de samenleving. U bent al heeel lang aan het onderzoeken hoe u huisjesmelkers kunt aanpakken. Kunt u ons toezeggen dat er binnen 2 maanden een concreet voorstel ligt?

Wat gaat u doen om - naast bestrijden van uitbuiting via de huisvesting - de overige vormen van uitbuiting van deze kwetsbare werknemers aan te pakken? Dat is een vraag, dus ik verneem graag een antwoord.

Leegstand
Subsidie verlenen om leegstand vastgoed aan te pakken. Laat mij raden: Dat komt bij de VVD vandaan? Cadeautjes geven aan beleggers die jarenlang hun shit afwentelen op de maatschappij. Ik hoor graag of dit een typefout is, en de wethouder deze types gewoon een schop onder de kont gaat geven in plaats van een zak geld.

Zorg voor ouderen
U schrijft over goede en liefdevolle zorg. En dan houdt het ook wel een beetje op. U maakt het niet concreet hoe u dat gaat regelen, en beperkt zich tot wat open deuren, Wij willen graag een concreet voorstel doen: Realiseer een zorgbuurthuis, om te beginnen in de Westwijk.

In de afgelopen jaren heeft de politiek ouderen gedwongen zelfstandig te blijven wonen. Deze bezuiniging maakt dat er meer eenzaamheid is ontstaan, maar ook minder zicht op welke zorg nodig is. Er wordt minder naar elkaar omgekeken. WIj hier hebben de verantwoordelijkheid dat te organiseren. Wij zullen daartoe dit jaar met een voorstel komen.

Reactie toevoegen

U bent hier