h

Ken uw raadslid: Ada van Beveren (SP)

28 juli 2022

Ken uw raadslid: Ada van Beveren (SP)

Vlaardingen heeft 35 raadsleden en 15 steunraadsleden. In deze rubriek* stellen (steun)raadsleden zich voor aan de inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat raadslid Ada van Beveren (SP).

Wie ben je?

Ik ben Ada van Beveren, 60 jaar, geboren en getogen in Vlaardingen. Ik heb 3 dochters en 6 kleinkinderen. Ik hou van wandelen, fietsen en lezen. Op latere leeftijd heb ik mijn HBO-diploma SPH gehaald met aantekening GGZ Agoog en daarbij ook 3 jaar Arbeidsrecht gestudeerd. Verder heb ik veel expertise opgebouwd door te werken met complexe doelgroepen. 

Sinds wanneer ben je raadslid en hoelang ben je al politiek actief? 

Ik ben opgegroeid met de SP. Mijn ouders waren lid en hebben mij geleerd dat we zuinig moesten zijn op ons mooie Vlaardingen. Ook hebben ze mij geleerd dat we voor onszelf en andere ‘haringkoppers’ op moesten komen. Ik ben zelf 8 jaar lid en de laatste 3 jaar actief betrokken. Na het behalen van de 4 zetels bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen ben ik raadslid geworden. 

Wat heeft je gedreven om raadslid te worden? 

Mijn drive om raadslid te worden, is ontstaan vanuit mijn werkveld. Ik zie bijna dagelijks hoe mensen moeten knokken tegen het ambtenarenapparaat, tegen de bureaucratie, tegen de overheid. De marktwerking heeft het alleen nog maar erger gemaakt. Met elkaar en met de SP staan we sterker, dan kunnen we echt iets voor onze Vlaardingers betekenen.

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor Vlaardingen? 

We zien dat er steeds meer mensen in de financiële problemen komen. Kinderen gaan zonder eten naar school, de vaste lasten worden steeds hoger, er ontstaan steeds hogere schulden, ouderen raken geïsoleerd en vereenzamen. Hierdoor worden mensen kwetsbaar en een gemakkelijke prooi om te gaan voor het snelle geld. 

Mijn expertise zit op het vlak van het Sociale Domein en ik zet mij in voor alle Vlaardingers die onze steun nodig hebben. Voor de ouderen in Vlaardingen zou een zorgbuurthuis veel problemen kunnen oplossen. Dat zou ook in een kleine setting mogelijk zijn. In een leegstaand pand of een woning. Met de mogelijkheid om voor de ouderen te koken en samen te eten. Er zijn genoeg ideeën die toegepast kunnen worden. Zorg zou ook gecentreerd kunnen worden waardoor we kosten besparen en we ouderen beter kunnen ondersteunen. De SP in Oss is nu bezig om een zorgbuurthuis te realiseren. Een prachtig initiatief!

Alle Vlaardingers verdienen gelijke kansen ongeacht geloof, huidskleur of seksuele voorkeur. Alle Vlaardingers moeten zich kunnen ontwikkelen zodat ze mee kunnen doen in de maatschappij. Als er nu wordt geïnvesteerd, dan kunnen we later de vruchten ervan plukken. Meer investeren in armoedebestrijding, meer kijken naar mogelijkheden en meer maatwerk. Het zou mooi zijn als deze doelen behaald kunnen worden. 

Wil je nog iets kwijt?

Vlaardingen is een mooie stad met veel tradities. De Broekpolder is de plek waar we kunnen genieten van de rust en de natuur. Dat moet zeker zo blijven!

*Deze rubriek is overgenomen van www.vlaardingen.nl

Reactie toevoegen

U bent hier