h

Begroting Vlaardingen: Belangrijke voorzieningen weer in eigen handen nemen

10 november 2022

Begroting Vlaardingen: Belangrijke voorzieningen weer in eigen handen nemen

Veel mensen maken zich zorgen over de bizar hoge energierekening. Tegelijkertijd maken de private energiebedrijven enorme winsten. Wij moeten weer zeggenschap krijgen over onze energie. Daarom wil de SP dat de gemeente gaat investeren in eigen duurzame energieproductie. Vlaardingen heeft veel lege daken. Wat de SP betreft leggen wij deze vol met zonnepanelen. Ook moeten er langs het Scheur windmolens komen. Waarom zouden wij dat aan beleggers overlaten, als de gemeente die ook in eigen beheer kan plaatsen?

Het doelgroepenvervoer is een zooitje. Kinderen die naar een speciale school moeten, ouderen die op pad willen en mensen met een beperking die naar de dagbesteding gaan: het taxivervoer komt steevast te laat. Dit is het gevolg van de marktwerking waarbij het vervoer wordt aanbesteed. De aanbieder kijkt naar de winst, en bezuinigd op de kwaliteit en arbeidsvoorwaarden. Daarom wil de SP dat wij dit voortaan gewoon weer zelf regelen via een eigen gemeentelijk vervoersbedrijf.

Zwerfvuil wordt het best bestreden door te stoppen met het pasjessysteem.

Ouderen die langer zelfstandig moeten blijven wonen moeten een plek hebben voor activiteiten en elkaar te ontmoeten. Zo bestrijden wij eenzaamheid en signaleren wij eerder de zorgbehoefte.

De uitbuiting van arbeidsmigranten gaan wij bestrijden. Wij hebben de plicht om hen te wijzen op hun recht, en hen te beschermen tegen malafide huisjesmelkers en uitzendbureaus.

Er moeten voldoende betaalbare huurwoningen zijn. De SP stelt voor om bestaande sloopplannen terug te draaien en voldoende betaalbare huizen te bouwen.

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP

Reactie toevoegen

U bent hier