h

Bewoners VOP in Actie

10 januari 2023

Bewoners VOP in Actie

Foto: Siciid Ducaale / Voorbeeld van vervuiling in de VOP

De bewoners van de VOP zijn het zat om hun buurt achteruit te zien gaan. Vuilnis naast de containers, huisjesmelkers en over-bewoning zijn de belangrijkste thema’s waarop ze actie willen zien van de gemeente. Het pasjes systeem moet worden afgeschaft en er moet nu beleid komen voor zelfbewoningsplicht voor Vlaardingen en strikte handhaving hierop. Op 19 januari spreken de bewoners in tijdens het sprekersplein voorafgaand aan de raadscommissie ruimte en middelen.

Tijdens een buurtbijeenkomst in november gesteund door de SP kwam naar voren dat behalve bovenstaande problemen ook veiligheid, drugsoverlast en parkeren belangrijke problemen zijn. Bewoners gaven toen aan dat ze niet vinden dat de gemeente genoeg aandacht heeft voor wat er in de VOP speelt. Veel mensen hebben het gevoel dat de buurt wordt verwaarloosd en dat de problemen zich opstapelen.

Yvette Weststrate die samen met Avi Gayadin en Adri Mabelis het woord voert namens de bewonersgroep uit de VOP geeft aan dat “wij onze handen uit de mouwen willen steken om de buurt te verbeteren maar dat de gemeente ook haar verantwoordelijkheid moet nemen.” Ze hopen dat de gemeenteraad kan besluiten tot een plan van aanpak voor de VOP waarbij de bewoners serieus genomen worden.

De SP steunt natuurlijk de bewoners. Raadslid Maurice van Beers, zelf opgegroeid in de VOP: “Wij staan achter de bewoners en zullen samen met hen knokken voor de buurt. Dat spreekt voor zich.”  Al eerder heeft de SP voorstellen gedaan om meer te doen voor arbeidsmigranten. Deze mensen worden immers uitgebuit en wonen met teveel mensen in een appartement wat voor overlast in de buurt zorgt. Volgens de bewoners zijn in sommige straten in 30 tot 40% van de huizen in bezit van huisjesmelkers voor de verhuur aan arbeidsmigranten. De bedrijven en de uitzendbureaus krijgen al de lusten en de buurt draait op voor de lasten.

Een motie van de SP is vorig jaar goedgekeurd om werk te maken van het bereiken van arbeidsmigranten om uitbuiting tegen te gaan. Van Beers: “we horen nu verhalen van arbeidsmigranten die op straat zijn gezet en in kelderboxen overnachten. Dit zijn situaties die echt niet kunnen.” Ook dringt de SP aan om snel het pasjessysteem voor de vuilcontainers te evalueren en vervolgens af te schaffen. Juist in buurten zoals de VOP met zoveel doorloop van bewoners is het pasjessysteem een ramp en de oorzaak van vervuiling.  

Reactie toevoegen

U bent hier