h

Ken uw raadslid: Willem de Man (SP)

8 januari 2023

Ken uw raadslid: Willem de Man (SP)

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Willem de Man (SP).

“Mijn naam is Willem de Man, 53 jaar. Ik ben geboren en opgegroeid in Vlaardingen. Ik kom uit een, zoals dit tegenwoordig heet, traditioneel gezin. Moeder werkte erg hard in het huishouden en was altijd druk met de opvoeding van vijf kinderen. Vader moest als kostwinner erg hard werken bij Shell. Mijn ouders hebben het niet echt makkelijk gehad toen zij opgroeiden. De crisisjaren in de jaren dertig en het opgroeien tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben mijn ouders normen en waarden meegegeven die zij weer hebben doorgegeven aan hun kinderen.

Het is mij altijd met de paplepel ingegoten om op te komen voor mensen die het moeilijker hebben in het leven. Deze normen en waarden staan bij mij nog steeds hoog in het vaandel.

Ik woon alleen en ik heb geen kinderen. Daarom heb ik altijd tijd gehad om me te verdiepen in de onderwerpen waar je anders niet bij stil zou blijven staan. Zo ben ik zeer geïnteresseerd in cultuurwetenschappen. Hoe samenlevingen vroeger tot stand zijn gekomen en hoe ze zijn geëvalueerd tot waar we nu staan met onze stad en samenleving.

Vaak wordt er gezegd: ‘Om je samenleving nu te begrijpen moet je naar het verleden kijken.’ Maar om een samenleving te verbeteren moet je zelf ook aan deze samenleving bijdragen. Dat is waarom ik lid ben geworden van de SP. Deze partij was én is naar mijn mening de partij waarbij menswaardigheid en gelijkwaardigheid voorop staan en waarmee we ons kunnen vormen tot een betere sociale gemeenschap.

Door actief te zijn voor de SP ben ik me met meerdere activiteiten en onderwerpen bezig gaan houden. Dit is uitgegroeid tot ik door de leden gekozen werd als voorzitter van de SP-afdeling. Dit voorzitterschap heeft mij laten zien hoe de samenleving in Vlaardingen eruitziet en waar we in de stad tegenaan lopen.

Raadslid zijn is nooit een ambitie geweest waarnaar ik streefde. Het voorzitterschap van de SP-afdeling in Vlaardingen is een erg brede en drukke hobby. Maar wel een hobby waar ik nog steeds erg veel plezier in heb en me graag mee bezig houd. Maar, op een gegeven moment ging toch het raadswerk roepen. Daar heb ik gehoor aan gegeven.

Met de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben de leden van de SP dan ook ervoor gekozen om mij als tweede op de lijst te zetten. Dit beschouw ik als een hele eer. Want dat is het raadswerk natuurlijk wel. Het is een zeer eerzame functie die ik met toestemming van de kiezers uit Vlaardingen mag uitvoeren. De onderwerpen waarmee ik me bezig houd zijn sport, cultuur, veiligheid en milieu. Onderwerpen die niet altijd even populair zijn om je mee bezig te houden maar wel erg belangrijk zijn. Zonder cultuur en sport wordt de stad saai en de onderwerpen veiligheid en milieu hebben een directe invloed op ons leven.

Ik ben altijd een voorstander van een transparant, gelijkwaardig en eerlijk bestuur. De stad Vlaardingen verdient niets dan het beste.”

 

*Deze rubriek is overgenomen van www.vlaardingen.nl

Reactie toevoegen

U bent hier