h

SP wil nieuw Vlaardings zwembad niet overleveren aan beleggers en commerciële uitbater

4 februari 2023

SP wil nieuw Vlaardings zwembad niet overleveren aan beleggers en commerciële uitbater

Vlaardingen krijgt een nieuw zwembad. Het college heeft de raad voorgesteld het eigendom, beheer en exploitatie van het zwembad over te leveren aan beleggers en een commerciële uitbater. De SP diende een voorstel in om de mogelijkheden te onderzoeken om het eigendom bij de gemeente te leggen en het beheer en de exploitatie bij een stichting zonder winstoogmerk te houden. Het voorstel van de SP werd met een nipte meerderheid van 17 stemmen voor en 16 stemmen tegen aangenomen.

SP-raadslid Arnout Hoekstra: Zwembaden zijn in Nederland niet kostendekkend, daar moet altijd subsidie bij. Als je een belegger gaat vragen om een zwembad te bouwen en te bezitten, dan zal deze daar maximaal winst op willen maken, het risico tot een minimum willen beperken en de zekerheid willen hebben dat hij het bad voor zijn hele levensduur winstgevend kan verhuren.

Een commerciële uitbater die het zwembad gaat beheren en exploiteren zal ook zoveel mogelijk winst willen maken door de kosten te minimaliseren en opbrengsten te maximaliseren. Dit is niet in het belang van de gemeente en de gebruiker. De gemeente kan dit - samen met een stichting zonder winstoogmerk - goedkoper en beter.

De SP is blij met de steun van de raad voor het voorstel om de mogelijkheid van een publiek-gemeentelijk zwembad open te houden en kijkt uit naar de uitkomst van het onderzoek. 

 

Reactie toevoegen

U bent hier