h

SP roept op tot heroverweging locatie rioolwaterzuivering Vlaardingen

16 oktober 2023

SP roept op tot heroverweging locatie rioolwaterzuivering Vlaardingen

De voorgestelde locatie voor de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie naast de Westwijk, zoals voorgesteld door de gemeente en het hoogheemraadschap, heeft aanzienlijke bezorgdheid gewekt. Het zuiveren van rioolwater brengt geluidsoverlast, geurhinder en veiligheidsrisico's met zich mee vanwege de productie van brandbaar gas.

Opmerkelijk is dat de voorgestelde locatie zich direct naast een woonwijk bevindt, de Westwijk. De gemeente heeft miljoenen ontvangen om de leefbaarheid in deze wijk te verbeteren. Bovendien zijn er het afgelopen jaar miljoenen geïnvesteerd in de locatie waar de zuiveringsinstallatie moet komen. Recentelijk is hier een nieuwe woonwijk geopend voor opvang van vluchtelingen. Het is op zijn zachtst gezegd vreemd om in een tijd van acute woningnood een gloednieuwe woonwijk weer te ontruimen.

De huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie, De Groote Lucht, is verouderd. Bij het overwegen van mogelijke oplossingen heeft de focus voornamelijk gelegen op nieuwbouw, met onvoldoende onderzoek naar de optie van renovatie van de bestaande zuiveringsinstallatie.  Een uitstekend praktijkvoorbeeld in deze context is de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort, die heeft aangetoond dat het vernieuwen van een bestaande zuiveringsinstallatie op de huidige locatie mogelijk is. Deze vernieuwde installatie wordt beschouwd als de modernste van Nederland en veroorzaakt geen overlast voor haar inwoners. Dit dient als een inspirerend voorbeeld. In plaats van te kiezen voor nieuwbouw heeft Amersfoort gekozen voor renovatie, wat positieve resultaten heeft opgeleverd. De SP is van mening dat de renovatie van De Groote Lucht serieus moet worden overwogen en heeft daartoe een voorstel ingediend bij de gemeenteraad.

Reactie toevoegen

U bent hier